Pohledávky a daňová evidence

Pohledávky

Pohledávka je jakýkoliv nárok věřitele (nás) na úhradu peněžní nebo nepeněžní částky od dlužníka (odběratele). Například:

Více také viz §10-11 vyhlášky 500/2002.

Evidence pohledávek v daňové evidenci

V daňové evidenci není stanovena žádná forma evidence pohledávek, záleží na nás, jak bude vypadat,  musí však vyplývat:

Inventura pohledávek

Ať už evidujeme jakkoliv, během roku nebo až na konci, nesmí nám chybět inventura pohledávek. Vždy k 31.12., a také ke dni ukončení podnikání. Inventurou ověříme a případně opravíme údaje ve své evidenci pohledávek.

Neuhrazené a promlčené pohledávky - odpis, vyřazení pohledávek

V daňové evidenci dochází k „odepsání“ neuhrazené pohledávky až při ukončení či přerušení podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a nebo při přechodu na uplatňování paušálních výdajů nebo na vedení účetnictví. V takových případech musíme o hodnotu neuhrazených pohledávek zvýšit základ daně z příjmů (§ 23 odst. 8 Zákona o daních z příjmů). Nemusíme přitom dodaňovat pohledávky uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) Zákona o daních z příjmů (př. pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na konkurz apod.)

Pokud bychom chtěli vyřadit z evidence promlčené pohledávky, tak výdaje na ně vynaložené by přestaly být daňově uznatelné, a museli bychom o jejich výši zvýšit základ daně. Je lépe je proto nechat v evidenci.

Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky řeší § 23 odst. 13 Zákona o daních z příjmů (z hlediska zahrnování příjmů do základu daně u postupitele) a § 24 odst. 2 písm. o) Zákona o daních z příjmů (z pohledu uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u postupníka).

Aktualizováno dne 21.6.2021
Vytisknuto dne 30.9.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/pohledavky.php