Závazky - dluhy a daňová evidence

Dluh, dříve závazek

Od roku 2014 místo pojmu závazek používáme pojem dluh.

Co je dluh

Dluh je jakákoli peněžní či nepeněžní částka, kterou dlužíme jinému subjektu. Například:

Podrobně §17-18 vyhlášky 500/2002.

Ocenění dluhů - závazků

V daňové evidenci dluh oceníme podle § 7b odst.3 zákona o daních z příjmů:

Evidence dluhů v daňové evidenci

V daňové evidenci záleží na nás, jak bude evidence dluhů vypadat. Abychom na něco nezapoměli (a později netápali), bylo by dobré evidovat následující údaje:

Inventura je nezbytná

Ať už dluhy evidujeme průběžně nebo jednou za rok, nesmí nám chybět inventura dluhů. Vždy k 31.12., a také ke dni ukončení podnikání. Inventurou ověříme a případně opravíme údaje ve své evidenci dluhů.

Zánik dluhu

Podle § 5 odst.10 zákona o daních z příjmů zanikne dluh jeho

Kdy dluh zvýší daňovou povinnost

Pokud dluh zanikne jiným způsobem než výše vyjmenovaným, musíme o něj zvýšit svůj základ daně z příjmů. Nemusíme to udělat jen u smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí z dlužních vztahů.

Aktualizováno dne 6.2.2014
Vytisknuto dne 30.9.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zavazky.php