Daňová evidence nebo podvojné účetnictví?

Kdy musí OSVČ vést podvojné účetnictví

Jsme-li OSVČ, podvojné účetnictví musíme vést pouze v těchto případech:

V ostatních případech stačí daňová evidence nebo ještě jednodušší evidence, pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů - podrobně viz Paušální výdaje procentem z příjmů.

Jiná samostatná výdělečná činnost

Jestliže máme jen příjmy například z užití nebo poskytnutí autorských práv, jako hudebník, zpěvák, spisovatel a podobně, jako správce konkurzní podstaty a podobně, nemusíme vést účetnictví, ani kdybychom měli obrat vyšší než 20 milionů korun.

Sdružení

Jsme-li jako podnikatel účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. občanského zákoníku, musíme posoudit každého jednotlivého účastníka sdružení. A pokud byť jen jediný z nás musí vést nebo vede účetnictví, budou muset vést účetnictví všichni účastníci sdružení, i my. S účetnictvím začneme od 1. dne účetního období následujícího po období, ve kterém

Přechod zpět na daňovou evidenci

Pokud vedeme podvojné účetnictví, můžeme přejít zpět na daňovou evidenci až po pěti letech, ve kterých máme obrat pod 20 milionů. Postup viz Příloha 2 a 3 zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 9.12.2020
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/ucetnictvi-nebo-danova-evidence.php