DPP - Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je způsob, jak levně a jednoduše zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti. 

Dohoda o provedení práce musí být písemná. Napsat ji můžeme třeba podle vzoru Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy.

Limit je 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z odměn do 10 tisíc se neplatí pojištění

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny do 10 tisíc Kč nebo přesně 10 tisíc Kč za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více zaměstnavatelů.

Z odměn nad 10 tisíc se pojištění platí

Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.

Za zaměstnance, jehož odměna (nebo součet odměn) přesáhla v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění - daň z příjmu

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Cestovní náhrady u DPP

Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.

Zrušení dohody

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

Dohoda o provedení práce v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno dne 19.9.2018
Vytisknuto dne 9.12.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php