DPP - Dohoda o provedení práce

Dohod a o provedení práce

Dohoda o provedení práce je stále ještě způsob, jak levně a jednoduše zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji a stačí nízká odměna, je šikovnější a vhodnější Dohoda o pracovní činnosti. 

V legislativním procesu je nyní zásadní proměna toho, jak se budou v budoucnu Dohody o provedení práce zdaňovat a odvádět z nich pojištění. Prozatím ale platí dosavadní úprava. 

Limit 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z odměn do 10 tisíc se neplatí pojištění

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny do 10 tisíc Kč nebo přesně 10 tisíc Kč za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více zaměstnavatelů.

Nad 10 tisíc se pojištění platí

Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.

Za zaměstnance, jehož odměna (nebo součet odměn) přesáhla v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění - daň z příjmu

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Reklama:

Zrušení dohody

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

Shrnutí

Popis Dohody o provedení práce. Text upřesňuje, že tuto formu smlouvy je vhodné využít pro jednorázové činnosti, zatímco pro pravidelnou práci je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti.Dále uvádí, že pracovník může uzavřít Dohodu o provedení práce s libovolným počtem zaměstnavatelů, ale u každého z nich může pracovat jen do 300 hodin ročně. Pokud je odměna nižší než 10 tisíc Kč hrubého měsíčně, neplatí se z ní sociální, zdravotní a nemocenské pojištění. Pokud je odměna vyšší než 10 tisíc Kč hrubého měsíčně, musí se z ní odvést sociální, zdravotní a nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Pokud má pracovník s jedním zaměstnavatelem více dohod, je rozhodující součet odměn. Pracovník nemůže pracovat současně na Dohodu o provedení práce i Dohodu o pracovní činnosti pro stejného zaměstnavatele, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Zákon

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno dne 26.9.2023
Vytisknuto dne 27.9.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php