Dohoda o pracovní činnosti DPČ

Pojištění se neodvádí z odměn do 3000 měsíčně

Dohoda o pracovní činnosti je šikovný a zároveň výhodný způsob, jak zaměstnat na menší úvazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, kterému stačí přivýdělek.

Pojištění se odvádí až z odměn od 3000 Kč měsíčně. Z odměn, které nepřesáhnou 2999 Kč měsíčně, se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí. 

Pokud je tedy odměna 3000 Kč nebo více za měsíc, pak už se z ní odvádí pojištění a na všechny potřebné úkony patrně budeme potřebovat mzdovou účetní. 

Potřebujeme-li činnost jednorázového charakteru za vyšší odměnu, je vhodná Dohoda o provedení práce.

Dohoda o pracovní činnosti se může uzavřít třeba na pár hodin týdně, maximálně však na polovinu týdenní pracovní doby, tedy cca do 20 hodin týdně.

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby (například "podle potřeb zaměstnavatele"), a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá). Pokud z odměny nechceme odvádět pojištění, uvedeme, že jde o zaměstnání malého rozsahu a že odměna nepřesáhne 3000 Kč za měsíc. 

Vzor smlouvy

Dohody o pracovní činnosti - vzor zdarma ke zkopírování.

Daně a pojištění z Dohody

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.

Zrušení dohody

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno dne 1.2.2019
Vytisknuto dne 28.2.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dohoda-pracovni-cinnosti.php