Dohoda o pracovní činnosti DPČ

Bez pojištění až 3999 Kč měsíčně

Dohoda o pracovní činnosti je šikovný a levný způsob, jak zaměstnat na menší úvazek zaměstnance, kterému stačí přivýdělek.

Od roku 2023 se zdravotní a sociální pojištění odvádí až z odměn od 4000 Kč měsíčně (do konce roku 2022 byl limit 3500 Kč měsíčně). Z odměn, které nepřesáhnou 3999 Kč měsíčně, se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí. 

Více takovýchto zaměstnání zaměstnance u jednoho zaměstnavatele se posuzuje v úhrnu. 

Maximálně poloviční úvazek

Dohoda o pracovní činnosti se může uzavřít podle potřeby třeba na pár hodin týdně, maximální úvazek může činit polovinu normální pracovní doby (cca 20 hodin týdně).

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby (například "podle potřeb zaměstnavatele"), a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá). Pokud z odměny nechceme odvádět pojištění, uvedeme, že jde o zaměstnání malého rozsahu a že odměna bude nižší než 4000 Kč za měsíc. 

Daně a pojištění z Dohody

Podrobně viz Daně a pojištění u Dohody.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Odměna na Dohodu nesmí být nižší než minimální mzda - tedy hodinová odměna vycházející z minimální mzdy (viz §111 zákoníku práce). 

Zrušení dohody

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno dne 26.9.2023
Vytisknuto dne 27.9.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dohoda-pracovni-cinnosti.php