Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář

Potvrzení vystaví zaměstnavatel pro svého zaměstnance po skončení roku. Uvede tam příjmy ze zaměstnání za předešlý kalendářní rok. 

Formulář potvrzení vydává ministerstvo financí každý rok v nové podobě, takže si vyzvedneme na finančním úřadě ten aktuální, nebo si jej stáhneme, viz formuláře online. Dohodáři mají speciální formulář pro příjmy z Dohod.

Potvrzení obsahuje celkovou částku - zdanitelné příjmy ze zaměstnání, sražené zálohy na daň z příjmu, sražené a odvedené zdravotní a sociální pojištění, a také údaje o tom, zda byly uplatněny slevy z daně a které.

O Potvrzení příjmů zaměstnanec žádá

Zaměstnanec musí o potvrzení požádat, zaměstnavatel je na jeho požádání vystaví do deseti dnů. Kopii Potvrzení si uschová.

K čemu je dobré 

Zaměstnanec potřebuje Potvrzení jako přílohu pro Daňové přiznání k dani z příjmu. Nebo když mu některý jeho zaměstnavatel dělá roční zúčtování záloh daně z mezd (to může zaměstnavatel pro zaměstnance udělat ale jen tehdy, když se jeho zaměstnání nepřekrývala).

Aktualizováno dne 27.1.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/potvrzeni-o-prijmu.php