Daňové přiznání k dani z příjmů

Termín přiznání po skončení roku

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu. Pro podání přiznání a zaplacení daně z příjmu je stejný termín pro přiznání.

Online přiznání 

Přiznání vyplníme online v aplikaci finančního úřadu. Když podáváme i přílohy (což jsou nejčastěji Přehledy příjmů od zaměstnavatelů, potvrzení o darech, o platbách penzijního připojištění), tak si je nejdřív stáhneme do počítače, a co máme jen v papíru, tak naskenujeme a uložíme v počítači, abychom to vše mohli přiložit před online odesláním daňového přiznání. 

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR, ale i ze zahraničí. Vše, co jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy. 

Příjmy ze samostatné činnosti

Příjmy ze samostatné činnosti uvedeme v Příloze 1. Výdaje spočítáme procentem z příjmů nebo uvedeme podle skutečnosti podle své daňové evidence. Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme také tabulku o majetku a závazcích k 1. 1. a 31. 12. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu "hrubé" mzdy.  

(Na papírovém formuláři částku z řádku 113 přepíšeme na řádek 37.) 

Příjmy ze závislé činnosti

Uvedeme všechny příjmy ze závislé činnosti, ze kterých nám byla odvedena zaměstnavatelem zálohová daň. Tedy normální pracovní poměr nebo i práce na Dohodu se zálohovou daní. Pro všechny tyto příjmy si vyžádáme od zaměstnavatelů Potvrzení o příjmech, která k přiznání přiložíme jako přílohy. Příjmy (hrubé, před odečtením daně a pojištění) ze všech potvrzení sečteme a součet zapíšeme na řádky 31 až 36. Součet daně z příjmu, kterou zaměstnavatelé odvedli z naší mzdy na finanční úřad, uvedeme na řádek 84.

Pokud jsme byli zaměstnaní na Dohodu a zaměstnavatel nám daň z příjmu srazil (srážková daň), můžeme si od něj rovněž vyžádat potvrzení a zahrnout tyto příjmy do příjmů na řádcích 31 až 36. Sraženou daň uvedeme na řádku 87a. Takto můžeme tuto sraženou daň získat zpátky, pokud jsme za celý rok měli spíš nižší příjmy. 

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku zapíšeme na řádek 38.

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu zapíšeme do Přílohy 2, přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle dokladů. Rozdíl příjmů a výdajů, základ daně, uvedeme na řádek 40.

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39. Výdaje k těmto příjmům můžeme uvést jen u některých druhů ostatních příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů.

Příjmy ze zahraničí

Pro příjmy ze zahraničí vyplníme Přílohu č. 3.

Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

V 2. oddílu můžeme uplatnit ztrátu z minulých let.

V 3. oddílu můžeme uplatnit dary a další odčitatelné položky, zaokrouhlíme, nakonec spočítáme daň podle sazby daně.

Ve 4. oddílu spočítáme solidární zvýšení daně, pokud máme základ daně dost vysoký.

V 5. oddílu uvedeme slevy daně, na které máme nárok, a odečteme je od spočítané daně.

Zálohy daně

V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách a/nebo nám byla odvedena či sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme doplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.

Přílohy k přiznání

K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.

Aktualizováno dne 24.2.2023
Vytisknuto dne 20.3.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/danove-priznani.php