Daňové zvýhodnění, slevy daně

Základní sleva na poplatníka

Základní daňové zvýhodnění na poplatníka může použít každý, kdo má v ČR nějaké příjmy. 

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě nebo bonus. (Pokud jsme daňový nerezident, musíme splňovat podmínky.) 

Daňová sleva na studenta

Daňové zvýhodnění na studenta - může použít každý student, který má v ČR nějaké příjmy. 

Další daňové slevy

- dary

- penzijní připojištění - pokud si spoříme významější částku

- životní pojištění - pokud si spoříme významější částku

- daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela - uplatní manžel nebo manželka

- daňové zvýhodnění na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P - uplatní důchodkyně/důchodce

- slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením - pokud jsme zaměstnávali zdravotně postižené zaměstnance

- školkovné - za dítě ve školce

Odčitatelné položky - nezdanitelná část základu daně

Základ daně můžeme dále snížit, viz nezdanitelná část základu daně.

Dary

Daň nám sníží i poskytnuté dary.

Aktualizováno dne 17.3.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/sleva-na-dani.php