Daňová sleva na manželku či manžela

Výše slevy z daně

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob můžeme snížit vypočítanou daň o 24 840 Kč za rok. 

Kdy můžeme slevu uplatnit - hranice příjmu, společná domácnost

Slevu můžeme uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s námi žije ve společné domácnosti ("osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby") a její/jeho příjem za rok nepřesáhl 68 000 Kč (před zdaněním).

I při výdajích procentem

Slevu můžeme nyní použít i tehdy, když si výdaje uplatňujeme procentem z příjmů ("paušálem").  

ZTP/P

Má-li manželka/manžel průkaz ZTP/P, uplatníme dvojnásobnou částku.

I registrovaní partneři

Za manžela (manželku) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner/ka podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Co se počítá do příjmu manželky/manžela:

Do příjmu se počítají i doplatky z minulých let.

Co se nepočítá do příjmů manžela/manželky:

Pokud máme majetek ve společném jmění manželů, nezahrnuje se do příjmu ani příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Na druha - družku slevu neuplatníme

Uvedená sleva platí jen pro manžele, ne pro druhy.

Pokud splňujeme podmínky jen po část roku

Jestliže jsme během roku uzavřeli manželství nebo jsme se rozvedli (a celoroční vlastní příjmy manžela/ky nepřekročily 68 tisíc Kč), tak uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsme podmínky splňovali.

Nárok na slevu také neexistuje po měsíci, ve kterém došlo k zániku společné domácnosti.

Zákon

Viz § 35 ba zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 17.8.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-manzelku.php