Daňové zvýhodnění - invalidní důchodce

Invalidita prvního a druhého stupně

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob snížíme vypočítanou daň o 2 520 Kč za rok, pokud

Invalidita třetího stupně

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob snížíme vypočítanou daň o 5 040 Kč za rok, pokud

Držitel průkazu ZTP/P

Pokud máme průkaz ZTP/P, můžeme snížit svoji daň z příjmu o 16 140 Kč za rok.

Když máme důchod jen část roku

Jestliže jsme měli důchod jen část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsme podmínky splňovali.

Zákon

Viz § 35ba zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 29.3.2022
Vytisknuto dne 20.3.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-duchodce.php