Daňové přiznání a hlášení online, elektronicky

Online daňový portál

Daňové přiznání, kontrolní a jiné hlášení, vyúčtování či jiné podání finančnímu úřadu podáme na adresu elektronické podatelny finanční správy www.daneelektronicky.cz, většinou prostřednictvím aplikace

online daňový portál EPO

Pokud aplikaci používáme poprvé, potvrdíme trvalou bezpečnostní výjimku na konkrétním počítači, k čemuž nás aplikace v úvodu vyzve.

S datovou schránkou už jen elektronicky

Pokud jsme plátce DPH, musíme přiznání k DPH odesílat elektronicky. Máme-li zpřístupněnou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba, podáváme již veškerá přiznání a další formulářová podání elektronicky, tedy pomocí datové schránky, elektronického podpisu nebo aspoň pomocí aplikace EPO a následného potvrzení (podrobně viz níže).

Pokud nejsme plátce DPH a nemáme datovou schránku coby podnikající fyzická osoba, můžeme stále používat papírové formuláře.

Vyplnění přiznání

daňovém portále EPO na úvodní stránce vybereme formulář, nenecháme se zmást starým letopočtem. Po vyplnění každé stránky se posuneme odkazem v pravém sloupci "Další stránka". Tak postupně vyplníme, co je třeba a dostaneme se až k protokolu chyb, které musíme nejprve opravit, pokud nejsou propustné. Na chybu se dostaneme kliknutím na řádek s chybou.

Pak si formulář uložíme do počítače a vytiskneme pro svou potřebu z odkazu, který aplikace nabízí.

Odeslání přiznání

Formulář odešleme pomocí daňového portálu EPO datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem. Odeslat můžeme ale i jinak, viz níže.

Odeslání datovou schránkou

Pomocí daňového portálu EPO uložíme formulář pro odeslání datovou schránkou do svého počítače pomocí příslušného tlačítka. Pak vpravo dáme "Odeslat", na následující stránce odklikneme odeslání pomocí datové schránky, vyplníme svoje přihlašovací údaje do datové schránky a v ní odsouhlasíme odeslání. Pak si  uložíme potvrzení o odeslání.

Pokud jsme formulář vytvořili v jiné aplikaci než EPO, můžeme jej zaslat finančnímu úřadu poslat přímo svojí datovou schránkou bez pomoci daňového portálu EPO.

Datovou schránku si můžeme zřídit jednoduše a rychle, viz mojedatovaschranka.cz.

Odeslání s elektronickým podpisem

V závěru aplikace daňového portálu EPO klikneme na "odeslat" a zvolíme možnost odeslání se zaručeným elektronickým podpisem, respektive kvalifikovaným podpisem nebo elektronickou pečetí. Ještě uložíme Potvrzení o odeslání a máme hotovo. 

Odeslání bez schránky a podpisu

I bez datové schránky či elektronického podpisu můžeme použít online daňový portál EPO . Přiznání online vyplníme i odešleme, musíme si však v závěru vytisknout "Potvrzením o online podání" a tento papír doručit na finanční úřad do 5 dnů.

Postup s papírovým formulářem

Podat přiznání na papíře můžeme tehdy, pokud nemáme zpřístupněnou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba. (Jsme-li však plátce DPH, tak daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení i souhrnná hlášení již na papíře podat nemůžeme.) Papírové formuláře nám poskytne kterýkoliv finanční úřad.

Když přerušíme práci

Během vyplňování je možné přerušit práci, ale je třeba si uložit rozpracovanou verzi tlačítkem vpravo "Uložení pracovního souboru". Při pokračování zvolíme tlačítko "Načtení souboru".

Aktualizováno dne 28.3.2019
Vytisknuto dne 28.2.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/on-line-danove-priznani.php