Ostatní příjmy a daňové přiznání

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy jsou příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů, například

Co neuvádíme do daňového přiznání

V daňovém přiznání neuvádíme příležitostné příjmy do určité výše a dále Příjmy osvobozené a další neuváděné.

Daňové přiznání

Vyžádáme si přílohu č. 2 pro daňové přiznání a uvedeme příjmy a v některých případech i s nimi spojené výdaje - viz §10 zákona o daních z příjmů.

Uplatnění výdajů

Obecně řečeno si můžeme uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení ostatních příjmů.

Pokud jsou však výdaje vyšší než příjem, tuto "ztrátu" si nemůžeme kompenzovat ani v jiném roce, ale ani proti jinému druhu příjmu. Každý jednotlivý druh příjmu (např. příjem z prodeje nemovitostí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností, příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy podle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů) se totiž posuzuje samostatně.

Výdaje ke konkrétním druhům ostatních příjmů popisuje §10 odst. 4 a následující zákona o daních z příjmů a je dobré si to prostudovat.

Aktualizováno dne 25.2.2020
Vytisknuto dne 29.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/ostatni-prijmy.php