Nízké příjmy OSVČ a daně

Nízké příjmy ze samostatné činnosti a daň z příjmu

Pokud jsme registrovaní jako poplatníci daně z příjmů fyzických osob (je jedno, jestli máme nebo nemáme aktivní živnostenské oprávnění), musíme podat daňové přiznání k dani z příjmu. Pokud jsme ale měli pouze nízké příjmy, tak ho podat nemusíme, ale pouze sdělíme finančnímu úřadu (stačí čestné prohlášení volným stylem na list papíru), že nám nevznikla povinnost k dani z příjmů za ten rok.

Nízkými příjmy se myslí, že naše roční příjmy (před odečtením výdajů) nepřesáhly 15 tisíc Kč (od roku 2023 je limit 50 tisíc Kč).

Pokud jsme vedle samostatné činnosti také zaměstnaní a podepsali jsme u zaměstnavatele Prohlášení k dani, tak je limit pro nepodání daňového přiznání nižší, náš příjem ze samostatné činnosti (před odečtením výdajů) nesmí přesáhnout 6.000 Kč za rok (od roku 2023 je limit 20 tisíc Kč za rok).

Jestliže nám místo zisku vyšla ztráta, tak daňové přiznání podat musíme. Vykázanou ztrátu si budeme moci odečíst od základu daně v následujících letech, blíže viz ztráta. (Odečet ztráty v budoucnosti ovlivní pouze daň z příjmů, vyměřovací základy pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění nám, bohužel, nesníží.)

Zdravotní a sociální pojištění

Přehledy příjmů pro sociální a zdravotní pojištění podáváme i v případě, když jsme nemuseli podat daňnové přiznání.  Tam už se musíme řídit podle toho, zda máme nebo nemáme aktivní živnostenské oprávněnía zda máme samosttnou výdělečnou činnost jako svoji hlavní činnost, viz Sociální pojištění a Zdravotní pojištění.

Příležitostná činnost

Pokud jsme neměli aktivní živnostenské oprávnění a veškeré naše příjmy činily jen příjmy z příležitostné činnosti do stanovené výše, nemusíme platit daň z příjmu ani podávat daňové přiznání.

Aktualizováno dne 13.12.2022
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/minimalni-dan.php