Google AdSense a DPH. Služby do zahraničí.

Výdělek z AdSense, tedy identifikovaná osoba k DPH

Pokud máme příjem z reklamního systému Google AdSense a nejsme plátce DPH, stává se z nás identifikovaná osoba k DPH, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístěním reklamy z Google Adsense na svém webu.

Služby do jiné země EU

Umístěním reklamy AdSense na svém webu jsme totiž poskytli službu do jiného státu EU. Smluvní vztah přitom máme s irskou pobočkou amerického Googlu. Uskutečňujeme službu pro osobu povinnou k DPH podle § 9 odst. 1 zákona o DPH a místo plnění se přesouvá do země, kde má sídlo příjemce služby. 

Souhrnné hlášení

Z příjmů z Google AdSense neodvádíme žádnou DPH (to dělá Google), jen podáváme souhrnné hlášení k DPH pro EU. Podáme je vždy po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletní), ve kterém jsme poskytli službu do zahraničí (sem patří i umístění reklamy z Google AdSense na svůj web). Blíže viz Identifikovaná osoba.

Plátce DPH podává i daňové přiznání

Pokud jsme z nějakého důvodu plátce DPH, podáváme vždy po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletní) daňové přiznání k DPH. Do přiznání zapíšeme domácí i přeshraniční plnění. Příjem za AdSense zapíšeme na řádek 21 přiznání (je to služba pro osobu povinnou k dani usazenou v zemi EU), přitom DPH z něj neodvádíme ani neuvádíme. Nárok na nadměrný odpočet se nám kvůli AdSense krátit nebude. Podáváme i souhrnné hlášení (viz předchozí odstavec), do kontrolního hlášení to nepíšeme.

AdSense a kontrolní hlášení

Příjmy za AdSense do kontrolního hlášení nepíšeme.

Příjmy z AdSense, živnost a daň z příjmu

Jako každý jiný příjem, musíme zdanit daní z příjmů i příjmy z reklam od Google AdSense. I když jsme třeba ještě student a je nám 15. Navíc bychom měli mít živnost. Tomuto se blíže věnuje článek Příjmy z reklamy, AdSense.

Další vysvětlení ke Google AdSense, vzor faktury

Viz pěkný článek na www.ucetnicek.cz, je tam i odkaz na vzor faktury pro Google AdSense viz www.lucik.cz.

Služby do zahraničí mimo EU

Pokud poskytujeme službu pro osobu povinnou k DPH usazenou mimo EU nebo osobu povinnou k DPH v EU která se nezaregistrovala, napíšeme to na řádek 26 daňového přiznání k DPH. DPH neuvádíme žádné, nepíšeme to do souhrnného hlášení ani nevykazujeme v kontrolním hlášení. 

Aktualizováno dne 20.7.2016
Vytisknuto dne 15.1.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/adsense-dph.php