Facebook, AdWords, Airbnb, Booking.com a DPH. Služby ze zahraničí.

Soukromá osoba to má jednodušší

Pokud si občas objednáme třeba reklamu na Facebooku a vystupujeme jako soukromá osoba - nepodnikatel, máme to celkem jednoduché, necháme si prostě strhávat z karty platby. 

OSVČ to má o hodně horší

Pokud však firmě Facebook uvedeme, že tu reklamu používáme pro své ekonomické činnosti, zcela se pro nás mění situace. Peníze si bude Facebook sice dál strhávat z naší karty, ale z nás se stává identifikovaná osoba a musíme se jako identifikovaná osoba zaregistrovat, do 15 dní od přijetí té služby (reklamy). No a pak si vždy po skončení měsíce stáhneme od Facebooku fakturu. Tu částku z faktury zapíšeme do daňového přiznání k DPH, které musíme podat za každý měsíc, do 25. dne po jeho skončení. Tam zaplacenou částku uvedeme, dopočítáme k ní 21 % DPH a tuto sumu zaplatíme našemu finančnímu úřadu.      

Přijetí služby ze zahraničí a identifikovaná osoba 

Pokud nejsme plátcem DPH a pro svoji ekonomickou činnost využijeme například reklamní systém Google AdWords nebo Facebook, tedy službu od firmy, která nemá sídlo v tuzemsku, musíme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH. Jinak (obecněji) řečeno - jako identifikovaná osoba se musíme zaregistrovat tehdy, pokud jsme pro svoji ekonomickou činnost přijali službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. 

(Pokud tedy výdaje za tyto služby uplatňujeme jako výdaj související s naší samostatnou činností, při objednávání služby uvedeme, že si kupujeme službu jako podnikatel, podle toho nám pak fakturují.)

Podle výkladu finanční správy bychom se v řadě případů (nebo v některých regionech Česka, hlavně v Praze) měli jako identifikovaná osoba k DPH zaregistrovat i v případě, že pronajímáme pokoj nebo byt prostřednictvím Airbnb a nebo Booking.com. I v tomto případě totiž dochází k přijetí služby ze zahraničí, protože tyto platformy mají sídlo mimo Česko a účtují si u každé transakce malou provizi za zprostředkování. Zaregistrovat bychom se měli do 15 dnů od prvního přijetí peněz za ubytování. 

Přiznání k DPH a služby ze zemí EU (AdWords, Facebook...)

Ať už jsme plátce DPH nebo identifikovaná osoba, po skončení zdaňovacího období (měsíční neo čtvrtletní) podáme daňové přiznání k DPH. Identifikovaná osoba uvádí jen přeshraniční plnění, pro tuzemská plnění zůstává neplátcem DPH, blíže viz Identifikovaná osoba. 

Protože Google AdWords i Facebook nám fakturují z Irska (zkontrolujme na faktuře), uvedeme plnění na řádek 5 daňového přiznání k DPH. DPH dopočítáme - samovyměříme v základní sazbě a rovněž uvedeme.

Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH - vyplníme tedy úplně stejně i řádek číslo 43. Pokud jsme jen identifikovaná osoba, nárok na odpočet nemáme, takže vypočtenou - samovyměřenou DPH pouze odvedeme.

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení a AdWords, Facebook,...

Jsme-li plátce DPH, plnění od osob usazených v EU (AdWords,  Facebook...) uvedeme i v kontrolním hlášení, a to jednotlivě, i když jde o malé částky. I když v daňovém přiznání k DPH uvádíme údaj na dvou různých místech, v kontrolním hlášení uvedeme jen údaje z řádku 5 přiznání, a to do části A.2 kontrolního hlášení. Jednotlivé částky vypíšeme i s DPH, kterou dopočtene v základní sazbě. Uvedeme i datum povinnosti přiznat DPH, DIČ (tedy VAT) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. Pomůže možná support.google.com.

Jsme-li jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.

Služby ze zemí mimo EU a DPH

Pokud přijmeme (zakoupíme) službu od osoby mimo EU neusazené v tuzemsku, vyplníme řádek 12 (13) daňového přiznání a dopočítáme DPH. Pokud jsme plátce, tak si zároveň můžeme uplatnit nárok na odpočet na řádku 43 (44) přiznání.

Plnění uvedeme i v kontrolním hlášení, a to v části A.2. (Je to stejné, jako přijetí služby od osoby usazené v EU s tím rozdílem, že tu od EU dáváme na řádek 5 přiznání.) Podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, takže v kontrolním hlášení necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Máme-li fakturu jen v cizí měně a i platba je provedena v cizí měně, pro účely DPH ji přepočítáme podle § 4 odst. 5 zákona o DPH, tedy denním nebo pevným kurzem vyhlášeným ČNB. Pevný kurz si stanovíme vnitřní směrnicí, předem na určité období, například čtvrtletí, nebo rok. Můžeme si například stanovit, že budeme celý rok přepočítávat kurzem platným k 1. lednu příslušného roku.

Pokud používáme přepočet denním kurzem, bereme den uskutečnění zdanitelného plnění (většinou den poskytnutí služby) nebo den poskytnutí úplaty, a to ten den, který nastal dříve.

Z diskusního fóra

Viz Přijaté doklady ze státu EU.

Aktualizováno dne 21.11.2019
Vytisknuto dne 16.1.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/adwords-dph.php