Povinnosti plátce DPH

Uplatňování DPH a jeho odvod finančnímu úřadu

Jsme-li plátce DPH, musíme přidávat, tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění.

Tyto částky, DPH, o které našim zákazníkům zvýšíme cenu našeho zboží či služeb, uvedeme do daňového přiznání a odvedeme finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (většinou měsíce).

Daňové doklady, archivace, evidence

Daňové doklady musí mít určité náležitosti, viz Daňové doklady a Uskutečnění zdanitelného plnění. 

Musíme dále vést evidenci pro účely DPH.

Doklady i evidenci musíme 10 let archivovat.

Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo má čtvrtletní) musíme podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení, v některých případech i souhrnné hlášení pro EU. 

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Své dodavatele je třeba si ověřovat v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

Nárok na odpočet DPH

Za své nákupy si můžeme uplatňovat nárok na nadměrný odpočet.

DPH i ze záloh

Musíme vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Aktualizováno dne 20.9.2018
Vytisknuto dne 1.2.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dph.php