Sazby DPH

Sazby DPH

Sazby DPH jsou v současnosti tři: základní, snížená a druhá snížená.  

- základní sazba DPH je 21%

- první snížená sazba DPH je 15%

- druhá snížená sazba DPH je 10%

Od 1. května 2020 spadne do 10% DPH řada služeb, viz níže. 

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění, zboží i služby, uplatňovat DPH podle toho, jaké zboží prodáváme nebo jaké služby poskytujeme. 

Základní sazba DPH

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na veškeré zboží i služby, které nejsou vyjmenované v zákoně u snížených sazeb - viz níže.

První snížená sazba DPH

První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na prodej zboží uvedeného v příloze 3 zákona o DPH, například potraviny, teplo, chlad. Sazbu 15% uplatňujeme také na služby uvedené v příloze 2, například  na ubytovací služby, stravovací služby, podávání nápojů, služby fitcenter a posiloven. (Patří sem veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a podávání nápojů - v příloze 2 uvedeny pod kódem 56.)

Podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků má ale základní sazbu DPH. Stravovací služby a podávání nápojů v oblasti školství, zdravotnictví a sociální pomoci jsou zase osvobozeny od DPH. 

Druhá snížená sazba DPH

Druhá snížená sazba činí 10%. Uplatníme ji na položky uvedené v Příloze 3a) zákona o DPH. 

Od 1. května platí 10% DPH také pro tyto služby:

- domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

- stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva)

- úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné)

- odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné)

- čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech

- mytí oken v domácnostech

- opravy obuvi a kožených výrobků

- opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

- opravy jízdních kol

- kadeřnické a holičské služby

- půjčování nebo nájem knih

A také toto zboží:

- pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích

- knihy, e-knihy a audioknihy

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Pokud vypočítáme DPH z ceny s daní, může vzniknout zdánlivá nepřesnost, a ta se může stát důvodem reklamace špatně vypočítané DPH. Tomu se můžeme vyhnout, když na fakturu uvedeme následující text: "Výpočet DPH z ceny s daní podle § 37 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty."

Aktualizováno dne 15.10.2019
Vytisknuto dne 18.10.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php