Sazby DPH

Sazby DPH

Sazby DPH jsou v současnosti tři: základní, snížená a druhá snížená.  

- základní sazba DPH je 21%

- první snížená sazba DPH je 15%

- druhá snížená sazba DPH je 10%

Očekávané sazby od roku 2024

Od roku 2024 se mají dvě snížené sazby sloučit do jedné, 12%.

Pokud v pořádku doběhne legislativní proces, má dojít také k některým přesunům, například ze snížené do základní 21% sazby padne točené alko točené alkoholické pivo, řezané květiny a dekorativní listoví, kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, opravy jízdních kol, úklidové práce v domácnostech a služby autorů a umělců. 

Došlo by tedy k úpravě informací, uvedených níže.

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na své prodeje (tedy uskutečněná zdanitelná plnění - zboží i služby) uplatňovat určitou sazbu DPH. A to podle toho, do které sazby patří zboží, které prodáváme, a nebo služba, kterou poskytujeme. Většinou je to základní sazba 21%. 

Základní sazba DPH

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na veškeré zboží i veškeré služby, které v zákoně o DPH nejsou zařazeny pro některou sníženou sazbu - viz níže.

První snížená sazba DPH do konce roku 2023

První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na prodej zboží uvedeného v příloze 3 zákona o DPH, což je například prodej potravin a nealko, rostlin a semen, krmiv pro zvířata.

Sazbu 15% uplatňujeme také na služby uvedené v příloze 2, například pohřební služby. 

Druhá snížená sazba DPH do konce roku 2023

Druhá snížená sazba činí 10%. Uplatníme ji na prodej zboží uvedeného v Příloze 3a) zákona o DPH, což je například prodej kojenecké výživy a potravin pro malé děti, prodej léků nebo prodej pitné vody.

Sazbu 10% DPH uplatňujeme také na služby uvedené v Příloze 2a) zákona o DPH. Patří sem například ubytovací a stravovací služby, kadeřnické a holičské služby, vstupné do kin a divadel.

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Pokud vypočítáme DPH z ceny s daní, může vzniknout zdánlivá nepřesnost, a ta se může stát důvodem reklamace špatně vypočítané DPH. Tomu se můžeme vyhnout, když na fakturu uvedeme následující text: "Výpočet DPH z ceny s daní podle § 37 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty."

Aktualizováno dne 18.10.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php