Daňové přiznání online i tiskopisy

Daňové přiznání online

Přiznání a další podání můžeme provést online na moje daně, podrobně viz Daňové přiznání online.

Daňové přiznání - formuláře ke stažení

Aktuální i starší formuláře najdeme na portálu správce daně, viz Databáze daňových tiskopisů. Dejme pozor na zadání správného zdaňovacího období.

Zdravotní a sociální pojištění

Viz formuláře na Sociální a zdravotní pojištění

Zahájení či přerušení podnikání, živnosti

Jednotný registrační formulář

Dohody

Dohoda o provedení práce - vzor

Dohoda o pracovní činnosti - vzor

Daňová evidence

Daňová evidence neplátce DPH

Daňová evidence plátce DPH

Aktualizováno dne 25.3.2022
Vytisknuto dne 30.9.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/formulare-sablony-vzory-smluv.php