Daňové přiznání, tiskopisy, formuláře, vzory

Přiznání online

Přiznání a další podání můžeme provést online na

 daňovém portále správce daně.

Daňové přiznání, formuláře, potvrzení ke stažení

Aktuální i starší formuláře najdeme na portálu správce daně, viz Databáze daňových tiskopisů.

Dejme pozor na zadání správného zdaňovacího období.

Zdravotní a sociální pojištění

Viz formuláře na Sociální a zdravotní pojištění

Zahájení či přerušení podnikání, živnosti

Jednotný registrační formulář

Dohody

Dohoda o provedení práce - vzor

Dohoda o pracovní činnosti - vzor

Daňová evidence

Daňová evidence neplátce DPH

Daňová evidence plátce DPH

Aktualizováno dne 29.1.2021
Vytisknuto dne 28.11.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/formulare-sablony-vzory-smluv.php