Daňové přiznání, tiskopisy, formuláře, vzory

Daňové přiznání, formuláře, potvrzení

Aktuální i starší formuláře najdeme na portálu správce daně, viz Databáze daňových tiskopisů. Dejme pozor na zadání správného zdaňovacího období.

Přiznání, formuláře online

Přiznání a další podání můžeme provést i online na daňovém portále správce daně.

Zdravotní a sociální pojištění

Viz formuláře na Sociální a zdravotní pojištění

Zahájení či přerušení podnikání, živnosti

Jednotný registrační formulář

Dohody

Dohoda o provedení práce - vzor

Dohoda o pracovní činnosti - vzor

Daňová evidence

Daňová evidence neplátce DPH

Daňová evidence plátce DPH

Aktualizováno dne 4.2.2018
Vytisknuto dne 26.8.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/formulare-sablony-vzory-smluv.php