Obrat - je třeba vést účetnictví?

Obrat - výše obratu

Obrat je definován různě pro různé účely. Tady zjišťujeme, zda musíme vést účetnictví nebo stačí daňová evidence.

Musíme vést podvojné účetnictví?

Pro uvedený účel do obratu započítáváme:

a nezapočítáváme (nepatří tam):

Plátci DPH

Obrat je de facto součtem uskutečněných zdanitelných plnění z daňových přiznání k DPH, ke kterému jsme přičetli plnění osvobozená od DPH a přijaté zálohy.

Musím se zaregistrovat jako plátce DPH?

Výše obratu pro povinnou registraci za plátce DPH se definuje odlišně, viz Obrat a registrace DPH.

Aktualizováno dne 29.12.2022
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/obrat.php