Souhrnné hlášení k DPH

Souhrnné hlášení

Souhrnné (bonzovací) hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali. Bonzujeme na některé naše odběratele jinde v EU, že musí místo nás přiznat a odvést z našich příjmů DPH místo nás. Říká se tomu reverse charge, neboli přenesená daňová povinnost. 

Kdy podat souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení podáváme jen tehdy, pokud pro ně máme náplň. Nejčastěji to nastává ve dvou případech:

1) když jsme dodali zboží do jiné země EU podnikateli nebo firmě registrovanému/registrované k DPH v jiném státě EU. Dodali jsme totiž zboží bez DPH a tento náš odběratel musí z toho příjmu odvést DPH místo nás. (Podrobněji viz Prodej zboží do jiných zemí EU ).

2) když jsme poskytli službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň. Toto se nás týká například tehdy, když jsme umístili reklamu z Google AdSense na svém webu. Náš odběratel (Google) musí z toho příjmu odvést DPH místo nás.

Stejně postupujeme například u přemístění obchodního majetku do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností atd. - viz § 102 odst. 1 písm. a) až d) Zákona o DPH.

Jsme-li jen identifikovaná osoba, při prodeji zboží do EU souhrnné hlášení nepodáváme. Souhrnné hlášení podáváme jen při poskytnutí služby s místem plnění v jiné zemi EU - např. máme-li reklamy od Google AdSense. - Tohle ale platí i opačně: máme-li příjem z reklam od Google Adsense, jsme identifikovaná osoba (šup, musíme se rychle zaregistrovat). 

Jak často musíme podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení podáme každý měsíc do 25. dne po skončení měsíce. Ale jen tehdy, pokud máme k jeho podání důvod, nulové nepodáváme.

Pokud jsme plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím a nebudeme hlásit dodání zboží, můžeme ho podávat čtvrtletně. Pokud ale některý měsíc dodáme zboží plátci v jiné zemi EU, musíme souhrnné hlášení podávat opět měsíčně, a to až do konce kalendářního roku.(Viz §102 odst. 6 Zákona o DPH).

Podání jen elektronicky

Souhrnné hlášení podáváme pouze elektronicky.

Pokud jsme plátce DPH a podáváme souhrnné hlášení, musíme i daňové přiznání k DPH podávat elektronicky. Údaje, které uvedeme do souhrnného hlášení, uvedeme i do daňového přiznání k DPH.

Kódy plnění - vyplnění

Na souhrnném hlášení musíme vyplnit kód podle plnění, které přiznáváme:

Následné souhrnné hlášení

Když jsme udělali chybu a podali tak nesprávně vyplněné souhrnné hlášení, podáme následné souhrnné hlášení. V tom opravíme, co je třeba. Každou chybu opravíme dvěmi řádky, jedním stornujeme chybně zadaný řádek a druhým vypíšeme správný.

Souhrnné hlášení v zákoně

Viz § 100 a § 102 a souvisejících ustanovení Zákona o DPH.

Aktualizováno dne 18.11.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/souhrnne-hlaseni-dph.php