Souhrnné hlášení k DPH do EU

Souhrnné hlášení pro EU

Souhrnné hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali o zdanitelných plněních, která jsme udělali se subjekty z jiných států EU.

Kdy podat souhrnnné hlášení

Souhrnné hlášení podáváme jen tehdy, pokud pro ně máme náplň, tedy pokud jsme například:

dodali zboží do jiného státu EU osobě registrované k DPH v jiném státě EU (§ 102 odst. 1 písm. a) až c) Zákona o DPH

poskytli službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň, například jsme umístili reklamu z Google AdSense na svém webu (§ 102 odst. 1 písm. d) Zákona o DPH)

- přemístili obchodní majetek do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností

- více a podrobněji viz § 102 odst. 1 písm. a) až d) Zákona o DPH

Jak často musíme podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení podáme jen tehdy, pokud máme k jeho podání důvod. Nulové nepodáváme.

Jsme-li plátce DPH, podáváme souhrnné hlášení podle toho, jaké máme zdaňovací období v ČR, tedy buď měsíčně nebo čtvrtletně. Výjimkou je situace, když dodáme zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k DPH v jiném členském státě EU. V takovém případě musíme podávat souhrnné hlášení měsíčně, i když jsme čtvrtletní plátci, a to až do konce kalendářního roku, i kdyby šlo jen o jeden případ takového prodeje. (Viz §102 odst. 6 Zákona o DPH).

Jsme-li identifikovaná osoba, podáváme hlášení měsíčně. 

Podání jen elektronicky

Souhrnné hlášení podáváme elektronicky pomocí on-line aplikace EPO.

Pokud nemáme elektronický podpis nebo datovou schránku, postupujeme ve dvou krocích:

1) Souhrnné hlášení vyplníme a pošleme na finanční úřad pomocí on-line aplikace EPO.

2) Na závěr procesu nám aplikace nabídne potvrzení o odeslání hlášení, které musíme vytisknout a do pěti dnů doručit na finanční úřad. Samotné souhrnné hlášení vytiskneme pouze pro svou archivaci, na finanční úřad už jej v listinné podobě nepodáváme (když to uděláme, budou tam mít z toho zbytečný zmatek).

Údaje, které uvedeme do souhrnného hlášení, uvedeme i do daňového přiznání k DPH.

Pokud podáváme souhrnné hlášení a musíme podat i přiznání k DPH (jsme plátce DPH), musí být i toto přiznání k DPH podáno elektronicky.

Podání s podpisem a schránkou

Pokud máme elektronický podpis a/nebo datovou schránku, můžeme se rozhodnout. Buď podáme souhrnné hlášení způsobem uvedeným výše, nebo formulář vyplníme pomocí aplikace EPO (viz výše) a pošleme jej jedním z těchto způsobů:

V těchto případech už nemusíme na finanční úřad doručovat papír - potvrzení o odeslání souhrnného hlášení.

Kódy plnění - vyplnění

Na souhrnném hlášení musíme vyplnit kód podle plnění, které přiznáváme:

Následné souhrnné hlášení

Následné hlášení je opravné, pokud jsme uvedli v souhrnném hlášení nesprávný údaj.

Souhrnné hlášení v zákoně

Viz § 100 a § 102 a souvisejících ustanovení Zákona o DPH.

Aktualizováno dne 27.7.2020
Vytisknuto dne 16.1.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/souhrnne-hlaseni-dph.php