Základ daně z příjmů

Základ daně z příjmů fyzických osob

Základ daně z příjmů fyzických osob pro daňové přiznání tvoří dílčí základy daně:

Do základu daně nepatří příjmy osvobozené a příjmy již zdaněné.

Vše najdeme v § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů.

 

Aktualizováno dne 11.6.2019
Vytisknuto dne 28.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zaklad-dane.php