Zákony daňové, živnostenský zákon

Daňové zákony a pokyny aktuálně a online

Zákon o daních z příjmů 586/1992 (součástí je i daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí)

Zákon o DPH - 235/2004

Zákon o dani z nemovitých věcí - 338/1992

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon - 455/1991

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 90/2012 - platí od 1.1.2014

Dříve Obchodní zákoník 513/1991

Občanský zákoník

Nový občanský zákoník 89/2012 platí od 1.1.2014

Starý Občanský zákoník 40/1964

Zákoník práce

Zákoník práce - 262/2006

Další zákony - vyhledávání

Vyhledávání podle čísla

Aktualizováno dne 8.12.2022
Vytisknuto dne 9.12.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zakony-vyhlasky-pokyny-danove.php