Sazba daně z příjmů fyzických osob

Daň 15%

Sazba daně z příjmů 15 % je pro základ daně do 48-násobku průměrné mzdy. 

Druhé daňové pásmo 23%

Pro základ daně přesahující za rok 48násobek průměrné mzdy platí vyšší zdanění, a to 23%.

Vyšší sazba daně se počítá ze všech příjmů. Tedy nejen ze závislé a samostatné činnosti, ale také z příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. (To je rozdíl oproti dřívějšímu solidárnímu příspěvku.)

Solidární, takzvaná milionářská daň pro vysoké příjmy už je minulostí, platila do roku 2020. 

Aktualizováno dne 23.12.2022
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dan-z-prijmu-sazba-dane.php