Daň z příjmů sazba, solidární zvýšení

Sazba daně z příjmů 15 %

Sazba daně z příjmů je 15 % pro všechny příjmy. (Po odečtení výdajů u příjmů, kde je to možné, například z podnikání.)

Solidární zvýšení daně

Solidární, nebo také takzvaná milionářská daň, dělá 7 % z toho, o co dílčí základy daně ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti za rok přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. Neplatí se tedy z příjmů z kapitálového majetku, pronájmu ani z ostatních příjmů.

Pro příjmy za rok 2018 tak zaplatíme navíc 7 % ze součtu dílčích základů daně ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti, který  přesahuje 1 438 992 Kč.

Pro příjmy za rok 2019 tak zaplatíme navíc 7 % ze součtu dílčích základů daně ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti, který  přesahuje 1 569 552 Kč.

Pokud jsme měli v předchozích letech ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti, můžeme ji předtím zohlednit.

 

 

 

 

Aktualizováno dne 11.2.2019
Vytisknuto dne 1.10.2020
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dan-z-prijmu-sazba-dane.php