Identifikovaná osoba k DPH

Identifikovaná osoba - plátce pro zahraniční plnění

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem (zjednodušeně řečeno).

Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet zaplacené DPH (vratku DPH ze svých prodejů). 

Pokud jsme plátce DPH, nemůžeme být i identifikovanou osobou. (A pojem "osoba identifikovaná k dani znamená zase něco jiného.)

Nákup zboží z EU

Druhý nejčastější důvod, proč se musíme zaregistrovat jako identifikovaná osoba, je ten, že jsme z jiného státu EU pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (výjimky se týkají třístranného obchodu).

Reklamy Google AdSense, AdWords i Facebook

Nejčastější důvody, proč se musíme zaregistrovat jako identifikovaná osoba, se týkají reklamy na interenetu. Nemusí jít o vysoké příjmy nebo vysoké výdaje, stačí pár korun, které z nás ihned udělají člověka s mnoha povinnostmi.

Například umisťujeme na svůj web reklamy Google AdSense, viz Google Adsense a DPH. Služby do zahraničí. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

Nebo používáme pro propagaci Facebook nebo Google AdWords, viz Reklamy na Facebook a Google AdWords a DPH. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.

Ubytováváme přes Airbnb ži Booking.com

Pokud ubytováváme pomocí platformy Airbnb nebo Booking.com, musíme se rovněž zaregistrovat jako Identifikovaná osoba.

Další důvody pro registraci

Další situace, které z nás dělají identifikovanou osobu, viz §6 g-i Zákona o DPH.

Registrace do 15 dní

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou.

Přihláška

Přihláška k povinné i k dobrovolné registraci identifikované osoby se dá podat jen elektronicky.

Dobrovolná registrace

Jako identifikovaná osoba se můžeme zaregistrovat i dobrovolně, třeba ještě předtím, než by se z nás stala povinně třeba přijetím služby.

Daňové přiznání k DPH i souhrnné hlášení elektronicky

Pokud nám vznikne daňová povinnost, tedy pokud musíme přiznat DPH z důvodů, pro které jsme se zaregistrovali jako identifikovaná osoba, tak do 25. dne po skončení měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH.

Pokud jsme poskytli pouze službu do EU, například umístili reklamu Google AdSense na svůj web, podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě nemusíme podávat přiznání k DPH, neboť nám nevznikla daňová povinnost.

V obou případech podáváme elektronicky.

Kontrolní hlášení nepodáváme

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.

Zrušení registrace

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat DPH nebo povinnost podat souhrnné hlášení ze žádného důvodu, proč je člověk identifikovanou osobou a zároveň jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili z jiného státu EU zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč. A nebo když jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost.

Aktualizováno dne 8.3.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/identifikovana-osoba-k-dph.php