Dodatečné přiznání k dani z příjmu

Dodatečné přiznání na vyšší daň

Zjistíme-li, že daň má být vyšší než jsme uvedli v přiznání, podáme do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsme to zjistili, dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě rozdílnou částku případně uhradíme.

V dodatečném daňovém přiznání uvedeme rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění. 

Dodatečné přiznání na nižší daň či ztrátu

Od roku 2013 můžeme podat dodatečné přiznání na nižší daň nebo vyšší ztrátu, než jsme uvedli v přiznání.

Pokud podáváme dodatečné přiznání na nižší daň nebo jen opravujeme částky, přičemž je daň stejná, uvedeme i důvody pro jeho podání.

Zákon

Blíže viz § 141 daňového řádu.

Aktualizováno dne 3.1.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dodatecne-priznani-na-nizsi-dan.php