Zdanění darů ("darovací daň")

Darovací daň nahrazena daní z příjmu

Přijaté dary zdaňujeme v rámci daně z příjmů. "Darovací daň" už se nepoužívá (od roku 2014). Dary uvedeme ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů, které podáme v termínu pro přiznání. Ve stejném termínu také platíme daň z příjmů.

Jak drahé dary zdaníme?

Zdanit musíme obdržené dary v souhrnné hodnotě nad 15 tisíc korun ročně od jedné osoby. 

Oznámení o osvobozených příjmech

Osvobozené příjmy, tedy i dary, které jsou dražší než 5 milionů Kč, musíme správci daně oznámit, viz Osvobozené příjmy - oznámení.

Jaká je sazba pro daň z darů?

Dary zdaňujeme v rámci svých příjmů, tedy stejnou sazbou jako své další příjmy. 

Dary osvobozené od zdanění

Od daně jsou osvobozeny dary od příbuzných v linii přímé a v linii vedlejší. Nedaní se tedy dary od rodičů, sourozenců, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela či manželky. Osvobozeny jsou také dary od manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Daň neplatíme ani tehdy, když dar dostaneme od člověka, se kterým jsme před přijetím daru žili alespoň jeden rok ve společné domácnosti.

Aktualizováno dne 1.3.2023
Vytisknuto dne 20.3.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/darovaci-dan.php