Kontrolní hlášení k DPH, portál EPO

Kontrolní hlášení podává...

Jsme-li plátce DPH, podáváme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletí) kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. Nejsme-li plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.

Kontrolní hlášení v čase koronaviru

V období 1. 3. až 31. 7. 2020 můžeme pozdě podat kontrolní hlášení k DPH, pokuta 1000 Kč je plošně prominuta. Pokyn MF opardonuje i přímo nepodání kontrolního hlášení, pokud se prokáže překážka kvůli koronaviru. K tomu se váže i opardonování pozdního podání přiznání k DPH a pozdní odvod DPH.

Kontrolní hlášení vyplníme online

Větší firmy sestaví kontrolní hlášení pomocí svého účetního softwaru, my použijeme 

online daňový portál

Vyjdeme přitom ze své evidence k DPH. Kam napsat který údaj popisuje článek Jak vyplnit kontrolní hlášení, řešení různých situací viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.

Online podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme online daňový portál, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční. 

Kontrolní hlášení nepodáme, pokud pro ně nemáme náplň.

Náležitosti kontrolního hlášení

V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email. Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobně viz Kontrolní hlášení - pokyny k vyplnění.

Platby předem, zálohy, splátkové kalendáře, ...

Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.

Následné hlášení, opravné hlášení, opravy

V opravném nebo následném hlášení neuvádíme rozdíly, podáme je celé znovu s promítnutím oprav. Podrobně viz Kontrolní hlášení - výzva, chyby a opravy.

Výzva k doplnění, pokuty

Správce daně nám může kdykoliv poslat tzv. výzvu, viz Výzvy, opravy, pokuty v kontrolním hlášení. Specifické je, že musíme zareagovat velmi rychle.

Dotazy, předpisy, zákon

Zákon popisuje kontrolní hlášení jen v § 101c - 101i zákona o DPH.

Více viz dotazy, formulář, Pokyny k vyplnění, speciální telefonní linky: 296 853 863, 296 854 393, email: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Aktualizováno dne 25.3.2020
Vytisknuto dne 16.1.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/kontrolni-hlaseni-dph.php