Přenesená daňová povinnost DPH - reverse charge

Reverse charge co je to

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel místo dodavatele plnění. Faktura a platba proběhnou bez DPH.

Nákup nebo prodej zboží ze/do země EU

S přenesenou daňovou povinností se jako OSVČ setkáme většinou tehdy, když jsme plátce DPH a nakoupíme zboží od plátce DPH z jiné země EU. A také když jsme plátce DPH a prodáme zboží plátci DPH z jiné země EU. Podrobně viz Prodej zboží do EU, Odběr zboží z EU.

Facebook, Airbnb, Booking.com i AdSense

S přenesenou daňovou povinností se setkáme i tehdy, když si zadáme reklamu na Facebooku nebo přes Google AdWords, nebo když máme na svém webu reklamy od Google Adsense. Nebo když pronajmeme byt nebo pokoj přes Booking.com nebo Airbnb. Podrobně viz Google AdSense a jiné služby do EU, Facebook, Google AdWords, Airbnb, Booking.com a jiné služby z EU.

Pokud nejsme plátce DPH, u každého z těchto případů (Facebook, Airbnb, Booking.com, AdSense, AdWords) se z nás stane identifikovaná osoba. A vůbec nesejde na tom, jestli jsme nebo nejsme podnikatel nebo OSVČ.

Přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Plnění v režimu reverse-charge vykazujeme podle toho, o jaký případ konkrétně jde. Viz

Prodej zboží do EU

Odběr zboží z EU

Google AdSense a jiné služby do EU

Facebook, Google AdWords, Airbnb, Booking.com a jiné služby z EU

Jaký vystavíme doklad

Doklad, který vystavíme při prodeji, je bez DPH a má uvedeno, že jde o reverse-charge, viz Prodej zboží do EU 

Zákon

Viz § 92a a násl. zákona o DPH.

Aktualizováno dne 3.1.2023
Vytisknuto dne 2.12.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/prenesena-danova-povinnost.php