EET - elektronická evidence tržeb

Kdo musí vést EET

EET se rozšíří od 1. května 2020 na další profese, a bude se tak de facto týkat všech podnikatelů, kteří přijímají peníze nebo část peněz v hotovosti. Do té doby podléháme EET jen tehdy, pokud provozujeme ubytovací nebo stravovací služby nebo maloobchod či velkoobchod.

EET podléháme bez ohledu na to, jak uplatňujeme výdaje, zda podle skutečnosti nebo procentem z příjmů. Nezáleží ani na tom, zda jsme nebo nejsme plátcem DPH.

Od 1. listopadu 2019 jsou od EET osvobozeny sociální služby, a tržby z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12.

Od 1. listopadu 2019 mají výjimku z EET zrakově postižení podnikatelé, tržby z předplacených telefonních karet a tržby z hazardní hry.

K EET se musíme přihlásit předtím, než přijmeme svoji první platbu, viz Zahájení EET.

Co je EET, jak začít

Elektronická evidence tržeb (EET) je další evidencí, kterou musíme používat, pokud provozujeme některé druhy samostatné výdělečné činnosti. O každé tržbě v hotovosti zašleme údaje online internetem správci daně a hned nato vystavíme zákazníkovi účtenku s údaji, které od správce daně obdržíme. Před zahájením EET musíme provést řadu úkonů, viz Zahájení EET.

Jak zajistit EET

EET můžeme zajistit pomocí některé aplikace, které jsou nabízeny na trhu. Pokud si pronajímáme eshop, EET je většinou již zahrnuta do jeho webové aplikace. 

Jaké příjmy musíme v EET evidovat?

V EET evidujeme jen všechny příjmy v hotovosti. Nezáleží na tom, v jaké výši tržba je, může být haléřová nebo tisícikorunová. 

V EET neevidujeme přimy na bankovní účet, bankovní kartou ani online platební bránou, ani příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy. Neevidujeme ani příležitostný prodej přebytků ze zahrádky. Ani příjmy ojedinělé, třeba neočekávanou a jednorázovou platbu v hotovosti, když jinak přijímáme výhradně platby na účet. 

Dobírkovné za zásilky evidujeme v EET jen tehdy, pokud nám je přepravce vyplácí v hotovosti. Když nám je posílá na účet, neevidujeme je.

Zjednodušený režim EET

Zjednodušený režim EET použijeme tehdy, pokud by nám evidování běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tržby plynou. Pro některé typy tržeb to jednotně stanoví vláda, dále můžeme požádat o povolení správce daně podle §11 zákona o EET. Ve zjednodušeném režimu zašleme údaje správci daně do 5 dnů od uskutečnění.

Účtenka pro zákazníka

Účtenka pro zákazníka musí obsahovat hromadů údajů:

Účtenku musíme vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Přitom zákazník není povinen si účtenku převzít. Není předepsán žádný formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, můžeme ji vystavit i elektronicky, bez tisku, a předat ji zákazníkovi třeba e-mailem, MMS nebo přes bluetooth. Na alternativní formě předání účtenky však musí být mezi námi a zákazníkem shoda. Na portále správce daně si kdokoliv může ověřit, zda jsme tržbu opravdu zaevidovali.

Storno, vrácení zboží, reklamace,...

Jestliže chceme stornovat již zaslanou tržbu, zaevidujeme ji do EET stejně jako normálně, ale s mínusem. To se vztahuje na vrácení zboží bez uvedení důvodu, vyřízení reklamace, omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy jsme údaje o tržbě zaslali před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil. Provedené storno se nedá navázat na původně zaslanou datovou zprávu, respektive vydanou účtenku.

Pokuty, sankce

Pokuta až půl milionu Kč je za to, že závažným způsobem ztížíme nebo zmaříme EET nebo nepošleme datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo nevystavíme zákazníkovi účtenku. Až 50 tisíc Kč je za to, že neumístíme informační oznámení nebo nebudeme zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Výše pokuty má odpovídat závažnosti porušení povinnosti, nejvyšší má být při opakovaném nebo závažném porušení zákona. To nám může být i okamžitě uzavřena provozovna nebo pozastaven výkon činnosti. 

Pokuty se zbavíme, pokud prokážeme, že jsme udělali všechno proto, abychom porušení zákona zabránili. Prokážeme-li, že jsme vynaložili veškeré možné úsilí. Mohlo jít například o přepětí v elektrické síti, které způsobilo nefunkčnost pokladních zařízení.

Infolinka k EET

Finanční správa  zřídila infolinku 225 092 392, informace zpracovala i na webu etrzby.cz. Viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o EET, Řešení situací při evidování tržeb, Správa certifikátů EET, Nejčastější dotazy podnikatelů k EET.

Zákon

Viz 112/2016 a metodický pokyn  119930/16/7100-10114-109736

Aktualizováno dne 15.10.2019
Vytisknuto dne 13.11.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/eet-elektronicka-evidence-trzeb.php