"Paušální daň z příjmů" se nepoužívá

Paušální daň

Pravděpodobně hledáte paušální daň, která byla zavedena od roku 2021.

Paušální daň z příjmů

Paušální daň z příjmů je tady již mnoho let, a neznám nikoho, kdo by tuto možnost využil. Při ní se totiž musíme sami domluvit s finančním úřadem na nějaké částce, kterou za následující rok zaplatíme na dani z příjmů. Je to stanovení částky daně z příjmů na celý rok dopředu. 

Paušální daň z příjmů nezahrnuje zdravotní ani soicální pojištění.

Při příjmech do 5 milionů Kč

O stanovení paušální daně z příjmů můžeme požádat tehdy, pokud naše příjmy v posledních třech letech nepřesáhly 5 milionů Kč ročně. Přitom nevadí, pokud máme zaměstnance a nevadí, pokud máme kromě příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze zaměstnání. Je jedno, zda jsme nebo nejsme plátcem DPH. A nesmíme mít jiné spolupracující osoby než vlastního manžela nebo manželku (v tom případě musíme mít paušální daň oba). 

Dokdy požádat

Žádost o stanovení daně paušální částkou podáme na finanční úřad do 31. ledna na aktuální rok (na rok 2017 můžeme požádat o paušální daň až do 31. května 2017). Přitom předložíme předpokládané příjmy a předpokládané výdaje k těmto příjmům a další skutečnosti, viz zákon a také Pokyn D-30.

Finanční úřad posoudí předložené údaje a rozhodne na základě naší podnikatelské minulosti nebo tzv. tržního benchmarku. Následně s námi sepíše dohodu - protokol o dohodnuté paušální dani na daný rok. Své rozhodnutí nám sdělí do 15. května (v roce 2017 přijde vyrozumění do 15. 9.).

Dokdy zaplatit

Paušální daň je třeba zaplatit do 15. prosince dotyčného roku.

Bez daňového přiznání

Máme-li smluvenu paušální daň z příjmů, nemusíme podat daňové přiznání k dani z příjmů.

Minimální paušální daň z příjmů

Paušální daň se domlouvá tak, aby po slevách na dani z příjmů činila minimálně 600 Kč za rok. 

Pokud by nám během roku vznikl nárok na daňový bonus na dítě, nemohli bychom bonus uplatnit, takže bychom daň stanovili běžným způsobem a v daňovém přiznání uplatnili celé daňové zvýhodnění na děti.

Jak evidujeme při paušální dani

Pokud máme od finančního úřadu rozhodnutí o paušální dani, nemusíme vést daňovou evidenci, stačí nám evidence příjmů, pohledávek a majetku,  - podobně, jako bychom uplatňovali výdaje procentem z příjmů. (Podle některých názorů je třeba evidovat i výdaje v hotovosti na základě § 97 odst. 1 daňového řádu.)

Zákon

Více viz § 7a) Zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 8.1.2021
Vytisknuto dne 9.12.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/pausalni-dan-z-prijmu.php