Prodej zboží do jiných zemí EU

Když nejsme plátce DPH

Pokud nejsme v ČR plátcem DPH, prodáváme zboží v tuzemsku i do zahraničí bez DPH, a to jak plátcům DPH tak i neplátcům. Všechny prodeje se nám započítávají do obratu pro povinnou registraci k DPH v tuzemsku.

Pokud prodáváme mimo ČR hodně, sledujeme i obrat do jednotlivých států a hlídáme limit pro registraci za plátce DPH v každém konkrétním státu (například Slovensko jej 35 tisíc EUR). K registraci v jiné zemi více tady dole. 

Když jsme plátce DPH

Pokud jsme plátce DPH, záleží na tom, zda prodáváme zboží plátcům DPH nebo neplátcům. 

Jsme plátce DPH a prodáváme zboží do EU neplátcům DPH 

Když jsme plátce DPH a prodáváme zboží do států EU neplátcům, prodáváme stejně jako v tuzemsku. S českou DPH, místo plnění je v tuzemsku, v ČR. 

Vystavíme však běžný daňový doklad, nemůžeme použít zjednodušený.

Plnění vykážeme normálně v ř. 1 či 2 daňového přiznání k DPH jako tuzemské plnění. V kontrolním hlášení uvádíme plnění kumulativně v části A.5 bez ohledu na hodnotu plnění. V souhrnném hlášení plnění neuvádíme.

Jsme plátce DPH a prodáváme zboží do EU plátcům DPH

Když jsme plátce DPH a prodáváme zboží do států EU plátcům registrovaným k DPH v některém jiném členském státu EU než v ČR (registraci k DPH odběratele ověříme na http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.), můžeme uplatnit osvobození od DPH podle § 64 ZDPH. V každém případě vystavíme běžný daňový doklad, nelze zjednodušený. Na dokladu nebudeme uvádět sazbu a výši DPH, ale odkaz na český zákon o DPH, nebo na předpis EU, podle kterého plnění osvobozujeme od DPH. Například: "Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH" nebo „Dodání zboží do jiného členského státu: plnění osvobozené podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty“ nebo "The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic" nebo "Intra-Community supply", "Intra-Community supply, Art. 138, VAT Directive 2006/112"). Zboží musí opustit území ČR, v případě potřeby to musíme umět prokázat. 

V přiznání k DPH vykážeme plnění na ř. 20. V kontrolním hlášení jej neuvádíme. V souhrnném hlášení jej vykážeme s kódem nula. Pozor, i pokud jsme čtvrtletní plátci DPH, mějme na paměti, že uskutečněné prodeje zboží do jiných zemí EU musíme vykazovat v souhrnném hlášení měsíčně.

Registrace k DPH v zemích EU

V jiné zemi EU se musíme registrovat k DPH jen v tom v případě, když tam dodáváme zboží neplátcům DPH té země a překročíme limit pro registraci té země. 

Limity jednotlivých zemí najdeme v pokynech k přiznání k DPH. Například Slovensko i Rakousko mají limit 35.000 EUR za kalendářní rok.

Aktualizováno dne 23.7.2020
Vytisknuto dne 16.1.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zasilani-zbozi-eu-dph.php