Prodej zboží do jiných zemí EU

Když nejsme plátce DPH

Pokud prodáváme zboží do jiných zemí EU a nejsme v ČR plátcem DPH, prodáváme zboží stejně jako v ČR, všude a všem. Všechny prodeje se nám započítávají do obratu pro povinnou registraci k DPH v ČR.

Pokud prodáváme do EU hodně, sledujeme i svůj obrat do jednotlivých států a hlídáme limit pro registraci za plátce DPH v každém konkrétním státu. K registraci v jiné zemi viz níže. 

Když jsme plátce DPH

Pokud prodáváme zboží jinam do EU a jsme plátce DPH, záleží na tom, komu ho prodáváme. Zda soukromým osobám, a nebo "OSVČ" a firmám, kteří jsou zaregistrovaní jako plátce DPH nebo identifikovaná osoba v jiném státě EU než v ČR. 

Jsme plátce DPH a prodáváme zboží soukromým osobám  

Soukromým osobám v jiných zemích EU prodáváme zboží úplně stejně, jako kdyby to byli Češi. Vystavíme jim normální daňový doklad, jakoby to byli Češi, jen to musí být běžný daňový doklad, nestačí zjednodušený. (Pro šťouraly - za místo plnění se v těchto případech považuje tuzemsko, tedy ČR.) 

V daňovém přiznání k DPH zahrneme tato plnění normálně mezi ta česká, takže budou v součtu s ostatními našimi prodeji v jednom čísle na řádku 1 nebo 2 (podle sazby DPH).

V kontrolním hlášení zahrneme tyto prodeje mezi ostatní příjmy uváděné hromadně, v části A.5. Do této sumy zahrneme i ta plnění, která přesahují 10 tisíc Kč.

V souhrnném hlášení tyto prodeje neuvádíme vůbec.

(Výše uvedené neplatí pro různé specielnější případy, například nové dopravní prostředky, použité zboží, umělecká díla, starožitnosti, dodání zboží s instalací či montáží atd.)

Jsme plátce DPH a prodáváme zboží plátcům DPH jinde v EU

Prodej zboží odběratelům, kteří jsou k DPH registrovaní v některém jiném státu EU než ČR je složitější. Nejprve ověříme, zda má odběratel opravdu registraci k DPH, abychom nedopadli jako hutkaři. Ověříme na http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.

Pokud je odběratel opravdu registrovaný k DPH, můžeme uplatnit osvobození od DPH podle § 64 ZDPH. Což znamená, že mu můžeme prodat zboží bez DPH a vystavit fakturu bez DPH. (Pro šťouraly: odběratel vybaví DPH v režimu reverse charge, ale to nás již nemusí zajímat.)

 V každém případě je potřeba běžný daňový doklad, nelze zjednodušený. Na dokladu odkážeme na český nebo evropský zákon, zde jsou některé příklady, jak to může vypadat:

"Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH"

"Dodání zboží do jiného členského státu: plnění osvobozené podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty“

"The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic" nebo "Intra-Community supply"

"Intra-Community supply, Art. 138, VAT Directive 2006/112"

Zboží musí opustit území ČR a v případě potřeby to musíme umět prokázat dvěma důkazními prostředky.

V daňovém přiznání k DPH vykážeme tato plnění na řádku 20.

V kontrolním hlášení tato plnění neuvádíme.

V souhrnném hlášení tato plnění vykážeme s kódem nula. Pozor, i pokud jsme čtvrtletní plátci DPH, jakmile uskutečníme prodej zboží plátci DPH v jiné zemi EU, musíme začít podávat souhrnná hlášení měsíčně a plnění zapisovat do příslušného měsíce. A v měsíčním vykazování musíme pokračovat minimálně do konce roku.

Pokud nám zákazník zaplatí zálohu, tak při jejím přijetí nevystavujeme daňový doklad, ani ji nezahrnujeme do přiznání k DPH a do souhrnného hlášení. V přiznání a v souhrnném hlášení vykážeme až konečnou fakturu.

Registrace k DPH v zemích EU

V jiné zemi EU se musíme registrovat k DPH v tom v případě, když tam dodáváme zboží neplátcům DPH té země a sumou prodejů překročíme limit pro registraci té země. 

Limity jednotlivých zemí najdeme v pokynech k přiznání k DPH. Například Slovensko i Rakousko mají nyní limit 35.000 EUR za kalendářní rok.

Od 1. 7. 2021 bude platit limit 10.000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně. Limit už však nebude platit pro každý stát EU zvlášť, ale hodnota 10 000 EUR se bude počítat za všechny státy EU dohromady. Navíc se do limitu budou započítávat i elektronicky poskytované služby. Pokud limit překročíme, tak se můžeme buď registrovat v každém členském státě, do kterého prodáváme zboží, a nebo můžeme využít režim jednoho správního místa, kde je správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně.

Aktualizováno dne 18.3.2021
Vytisknuto dne 15.4.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/zasilani-zbozi-eu-dph.php