Jakou činnost zvolit pro podnikání

Chceme podnikat, ale jakou činnost?

Chceme-li si vydělávat samostatně, jako OSVČ, nejprve se zeptáme sami sebe, co by nás bavilo nebo co bychom si v životě chtěli vyzkoušet. Toto je vůbec nejdůležitější krok: někoho okouzlí prodej koblih, někdo si uvědomí, že chce lidem v něčem radit, někoho začne zajímat určitý produkt nebo sortiment, a chce jej prodávat v obchůdku nebo na internetu, někdo chce dělat muziku nebo psát knihy.

Někoho potká nápad jednou v životě a založí si na něm svůj "byznys", který jej pak živí. Někdo může mít takovýchto nápadů během života celou řadu a během svého života je dělá postupně nebo zároveň, některé z nich rozvine nebo zase utlumí. Je skoro jedno, do čeho se pustíme, pokud bude splněno to základní - že nás to baví. 

Můžeme to vůbec dělat?

Podle toho, jakou činnost si zvolíme, vybereme i formu, jak ji dělat. Některé činnosti můžeme soustavně dělat jen se živnostenským oprávněním, k jiným činnostem žádné živnosti nepotřebujeme. K tomu blíže viz OSVČ bez živnosti.

Pro některé činnosti je třeba nejprve získat určité vzdělání a nebo zkoušky. A nebo vzdělání i zkoušky. Konkrétní požadavky ke každé konkrétní činnosti neboli vázané živnosti jsou uvedeny v živnostenském zákoně. 

Na svůj účet a pod svým jménem 

Jako OSVČ, tedy osoba samostatně výdělečně činná, podnikáme vše "na vlastní triko", tedy pod svým jménem a na svůj účet. Platí to pro jakoukoliv činnost, a to i tehdy, když chceme podnikat pomocí některé franšízy. 

Podnikání má svobodu v tom, co uděláme, ale také riziko z toho, zda se nám bude dařit. Pokud na to nejsme a nechceme se do toho vrhnout, můžeme zkusit být zaměstnaní a OSVČ mít jako vedlejšák, nějakou činnost, u které to takto jde (třeba internetový obchod). Takto si mnohem jednodušeji, levněji a bez většího rizika můžeme vyzkoušet, zda na to jsme nebo ne. Nemusíme totiž platit vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění, k tomu viz sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Aktualizováno dne 30.12.2022
Vytisknuto dne 1.2.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-jako-osvc.php