Ubytování přes Airbnb, Booking.com a DPH

Ubytováváme

Ve svých chatách, bytech či pokojích můžeme ubytovávat různými způsoby a pomocí různých nástrojů a platforem. Je prakticky nemožné snažit se postihnout přehledně vše kolem daňových povinností, které z toho vyplývají, v jednom článku tak, aby to bylo nenapadnutelné a obecně platné. 

Z provizí pro Airbnb musíme odvádět DPH

Airbnb i Booking.com si u každé transakce účtují malou provizi za zprostředkování. A právě z těchto částek musíme odvádět 21% DPH českému finančnímu úřadu. (Není tedy pravda, že DPH odvedeme z celého příjmu za ubytování. Dokud nejsme plátcem DPH, odvádíme DPH jen z provize.)  

Registrovat se jako Identifikovaná osoba

DPH musíme doplatit, ať už jsme plátce DPH nebo ne. Když nejsme plátce, musíme se elektronicky zaregistrovat jako identifikovaná osoba do 15 dní od prvního přijetí peněz za ubytování. 

Platformě, kterou používáme, sdělíme své DIČ a měli by nám účtovat a vystavovat faktury bez DPH (to je třeba si ohlídat). DPH musíme v ČR v každém případě odvést, a to i tehdy, když by už bylo odvedeno třeba v jiné zemi EU. Je to proto, že jsme službu "zkonzumovali" v ČR. 

Po skončení každého měsíce, ve kterém proběhla úhrada provize platformě, podáme daňové přiznání k DPH. Tam částky uvedeme a DPH vypočteme. DPH zaplatíme finančnímu úřadu. Podrobně níže v odstavci "Daňové přiznání k DPH".  

Daňové přiznání k DPH

Po skončení měsíce podáme daňové přiznání k DPH. Do 25. dne po skončení měsíce, ve stejném termínu také zaplatíme DPH. Kdo má zdaňovací období čtvrtletní, podává čtvrtletně. 

Airbnb, Booking.com: provize, které jsme zaplatili firmám, které nám fakturují z jiných zemí EU (zkontrolujme na faktuře nebo VAT) uvedeme v celkové částce na řádek 5 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek.

Plnění ze zemí mimo EU. Kdyby platforma neměla v EU pobočku a fakturovala nám ze země mimo EU, budeme celkovou částku psát na řádek 12 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek. 

Nárok na odpočet má jen plátce DPH: Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH . Na řádek číslo 43 opíšeme řádek číslo 5. Pokud máme údaj i na řádku 12, uděláme součet. 

Pokud nejsme plátce DPH, jsme Identifikovaná osoba a nárok na odpočet nemáme, takže na řádek 43 nic nepíšeme a DPH pouze odvedeme. Coby identifikovaná osoba uvádíme v přiznání jen přeshraniční plnění, pro tuzemská plnění zůstáváme neplátcem DPH.

Souhrnné hlášení

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podává jen plátce DPH, identifikovaná osoba ne.

Plátce DPH uvede plnění od osob usazených v EU v kontrolním hlášení v části A.2. jednotlivě, i když jde o malé částky. Celkem to má dát dohromady částku z řádku 5 přiznání k DPH. Vypíšeme i jednotlivě dopočtené částky DPH, v základní sazbě 21%. Uvedeme i datum povinnosti přiznat daň, VAT (tedy DIČ) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. 

Plnění ze zemí mimo EU uvedeme je v části A.2. Protože podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Máme-li fakturu jen v cizí měně, tak ji pro účely DPH  přepočítáme podle § 4 odst. 5 zákona o DPH, tedy pevným nebo denním kurzem vyhlášeným ČNB.

Více info od 1.1.2023

Viz Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb

Aktualizováno dne 14.3.2023
Vytisknuto dne 29.11.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/airbnb-bookingcom-dane.php