logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Prohlášení poplatníka daně z příjmů

Tiskopis, vzor vyplnění - Podpis na prohlášení - Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele - Když zaměstnanec nepodepíše -

Tiskopis, vzor vyplnění

Růžový list Prohlášení poplatníka stáhneme z databáze aktuálních daňových tiskopisů webu finanční správy.

(Ve filtru databáze zatrhneme Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a Vyměřovací řízení).

Podpis na prohlášení

Podpisem růžového listu "Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti" potvrzuje zaměstnanec zaměstnavateli, že u něj na určité období uplatňuje nezdanitelné částky a slevy daně.

Zaměstnavatel uplatněné slevy použije při výpočtu daně ze mzdy a zaměstnanec tak dostane vyšší čistou mzdu.

Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele

Na stejné období - jeden kalendářní měsíc, několik měsíců nebo rok, může zaměstnanec podepsat Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele.

Když zaměstnanec nepodepíše

Pokud zaměstnanec Prohlášení nepodepíše, zaměstnavatel vypočítá zálohu daně ze mzdy nesníženou o slevy na dani. V případě Dohod daň většinou srazí, k tomu podrobněji viz Daně a pojištění u Dohod.

Reklama

reklama