logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Cestovní náhrady OSVČ

Náhrada za ujeté kilometry - Základní náhrada za použití vozidla - sazba - Náhrady za pohonné hmoty - průměrné ceny pohonných hmot - LPG - Průměrná spotřeba -

Náhrada za ujeté kilometry

Základní náhradu za auto plus náhradu za pohonné hmoty podle počtu ujetých kilometrů můžeme použít například tehdy, když vlastní auto nezahrneme do majetku pro podnikání

Pouze náhradu za pohonné hmoty, ale ne již náhradu za auto použijeme u auta bezplatně vypůjčeného, vlastního auta vyřazeného z majetku nebo auta, které jsme pořídili na "leasing".

Pokud uplatňujeme náhradu podle ujetých kilometrů, nemůžeme zároveň použít paušál na dopravu. Podrobněji viz Výdaje na auto.

Základní náhrada za použití vozidla - sazba

Základní náhradu u silničních motorových vozidel na 1 km jízdy zveřejňuje stát pro každý rok znovu, každý rok je to jiné (pro aktuální rok doporučuji Google)

Náhrady za pohonné hmoty - průměrné ceny pohonných hmot

Hodnotu náhrady za pohonné hmoty, říká se tomu také "průměrné ceny pohonných hmot" nebo "průměrné ceny PHM" zveřejňuje stát pro každý rok znovu, každý rok je to jiné (pro aktuální rok doporučuji Google).

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Celkovou náhradu za pohonné hmoty spočítáme z této spotřeby a průměrné ceny benzinu. Auto na LPG je totiž stále autem na benzin s platnou spotřebou benzinu uvedenou v technickém průkazu a průměrná cena LPG není vyhlašována. Můžeme sice použít cenu z dokladu o nákupu LPG, ale to vždy vyjde méně výhodně než při použití průměrné ceny benzinu.

Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%).

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkazu - použijeme údaj o spotřebě pohonných hmot pro kombinovaný provoz. Pokud není spotřeba pro kombinovaný provoz uvedena, vypočítáme průměrnou spotřebu jako aritmetický průměr spotřeb, které v technickém průkazu uvedeny jsou.

Reklama

reklama