logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážkové daně

Vyúčtování záloh daně a srážkové daně - Hlavně elektronicky - Dokdy - termín - Co kam patří - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Vyúčtování srážkové daně  - Opravy, dodatečné vyúčtování -

Vyúčtování záloh daně a srážkové daně

Pokud jsme v předešlém roce měli byť jediného zaměstnance, třeba i jen na Dohodu, je třeba být přihlášen k dani z příjmu ze závislé činnosti (a případně také ke srážkové dani). Po skončení roku podáme Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, a pokud jsme přihlášení i ke srážkové dani, tak i Vyúčtování srážkové daně.

Hlavně elektronicky

Vyúčtování vyplníme a pošleme elektronicky pomocí moje daně. Pokud jsme si ještě neaktivovali datovou schránku, můžeme ještě použít papírový formulář.

Dokdy - termín

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podáme do 20.března (na papíře do konce 1, března). 

Vyúčtování daně vybírané srážkou podáme do 1. dubna. 

Reklama:

Co kam patří

Největší problém pro neprofíky představuje rozhodnout, jaké mzdy a odměny patří do kterého vyúčtování. 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

"Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" se zjednodušeně řečeno týká všech mezd a také odměn, které byly zdaněné zálohovou daní a ne srážkovou (viz další odstavec). Vyúčtování podáme, i když je nulové.

Vyúčtování srážkové daně 

Pokud jsme se přihlásili i k dani vybírané srážkou, musíme podat také "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob".

Zjednodušeně sem patří odměny z dohod, u kterých zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani  a zároveň jsou do stanoveného limitu. U dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc, u dohody o pracovní činnosti do 3500 Kč za měsíc, (od roku 2023 je limit 4 tisíce Kč za měsíc.)

Vyúčtování podáme i tehdy, když je nulové.

Opravy, dodatečné vyúčtování

Případné opravy předcházejících období let provedeme dodatečným vyúčtováním k příslušnému období.

Reklama

reklama