logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážkové daně

Vyúčtování záloh daně a srážkové daně - Hlavně elektronicky - Dokdy - termín - Co kam patří - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Vyúčtování srážkové daně  - Opravy, dodatečné vyúčtování -

Vyúčtování záloh daně a srážkové daně

Pokud jsme v předešlém roce měli byť jediného zaměstnance, třeba i jen na Dohodu, je třeba být přihlášen k dani z příjmu ze závislé činnosti (a případně také ke srážkové dani). Po skončení roku podáme Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, a pokud jsme přihlášení i ke srážkové dani, tak i Vyúčtování srážkové daně.

Hlavně elektronicky

Vyúčtování vyplníme a pošleme elektronicky pomocí moje daně. Pokud jsme si ještě neaktivovali datovou schránku, můžeme ještě použít papírový formulář.

Dokdy - termín

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podáme do 20.března (na papíře do konce 1, března). 

Vyúčtování daně vybírané srážkou podáme do 1. dubna. 

Co kam patří

Největší problém pro neprofíky představuje rozhodnout, jaké mzdy a odměny patří do kterého vyúčtování. 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

"Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" se zjednodušeně řečeno týká všech mezd a také odměn, které byly zdaněné zálohovou daní a ne srážkovou (viz další odstavec). Vyúčtování podáme, i když je nulové.

Vyúčtování srážkové daně 

Pokud jsme se přihlásili i k dani vybírané srážkou, musíme podat také "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob".

Zjednodušeně sem patří odměny z dohod, u kterých zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani  a zároveň jsou do stanoveného limitu. U dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc, u dohody o pracovní činnosti do 3500 Kč za měsíc, (od roku 2023 je limit 4 tisíce Kč za měsíc.)

Vyúčtování podáme i tehdy, když je nulové.

Opravy, dodatečné vyúčtování

Případné opravy předcházejících období let provedeme dodatečným vyúčtováním k příslušnému období.

Reklama

reklama