Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Vyúčtování na finanční úřad

Pokud jsme v předešlém roce měli zaměstnance, třeba i jen na Dohodu, musíme po skončení roku vyplnit řadu formulářů pro finanční úřad i pro své zaměstnance.

Na finanční úřad podáme jednu nebo obě verze "Vyúčtování", podle toho, zda jsem se přihlásili k oběma (viz níže). Zaměstnancům na požádání dáme Potvrzení o příjmech.

Formuláře, elektronické podání

Papírové formuláře nám poskytne kterýkoliv finanční úřad, podání na finanční úřad můžeme vyřídit i elektronicky pomocí aplikace daňového portálu. Máme-li datovou schránku, musíme tak učinit jedině elektronicky.

Vyúčtování záloh daně z mezd

Pokud jsme měli zaměstnance, musíme v každém případě podat "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti". Do konce února na papíře, elektronicky stačí do 20.března. K vyúčtování je povinná příloha, zachycující počet zaměstnanců v jednotlivých měsících roku. Vyúčtování podáme, i když je nulové.

Vyúčtování sražené daně

Pokud jsme se přihlásili i k dani z příjmů, vybírané srážkou, musíme podat ještě "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob", a to do konce března za předchozí rok. Podáme ho i tehdy, když je nulové.

Opravy, dodatečné vyúčtování

Případné opravy předcházejících období let provedeme dodatečným vyúčtováním k příslušnému období.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt