Silniční daň

Silniční daň za auto pro samostatnou činnost

Pokud naše auto používáme my nebo kdokoliv jiný pro samostatnou činnost, musíme za něj platit silniční daň.

Není důležité, zda máme auto v obchodním majetku nebo v osobním, nebo jestli jsme je pronajali. Není důležité, jakým působem uplatňujeme výdaje na auto.

Silniční daň platíme jen za ty měsíce, ve kterých bylo naše auto pro samostatnou činnost použito.

Kdo se musí zaregistrovat a podat přiznání a zaplatit daň

Poplatníkem silniční daně, tím, kdo se musí k silniční dani zaregistrovat, je ten, kdo je uveden v technickém průkazu jako provozovatel auta. Ten taky podává daňové přiznání a platí silniční daň. 

Zálohy na silniční daň

Zálohy i případný doplatek daně platíme na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde bydlíme.

Zálohy platíme čtyřikrát ročně během doby, kdy auto využíváme k podnikání:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.

Silniční daň a pandemie

Z důvodu pandemie existuje i řada "pardonů", k tomu viz finanční úřad.

Termín pro přiznání k silniční dani

Daňové přiznání podáme do 31. ledna za předešlý rok. V roce 2021 je můžeme podat bez sankcí až do 1. dubna díky koronaviru, a bez sankcí také doplatit příápadný doplatek.

Formulář - daňové přiznání

Formulář pro silniční daň si vyzvedneme na kterémkoliv finančním úřadě, nebo podáme přiznání  elektronicky.

Silniční daň - výpočet, sazby

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani - u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

Snížení a zvýšení silniční daně

Daň můžeme snížit například u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Sazbu daně snížíme podle § 6 Zákona o silniční dani

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Sazbu musíme zvýšir o 25% u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo zahraničí do 31. 12. 1989.

Alternativní pohony a osvobození od silniční daně

Od silniční daně jsou podle § 3 zákona o silniční dani osvobozeny vozy do 12 tun, jezdící na alternativní pohon (například elektrický, hybridní, na plyn LPG nebo CNG apod.) Daňové přiznání je ale třeba vyplnit a podat i při osvobození.

Silniční daň neplatíme u příjmů z pronájmu

Máme-li jen příjmy z pronájmu, silniční daň neplatíme, přiznání k silniční dani nepodáváme.

Nákladní auta

Máme-li v obchodním majetku vozidlo výlučně k přepravě nákladů nad 3,5 tuny, platíme silniční daň bez ohledu na to, zda jsme vozidlo používali. Neplatíme jen za měsíce, ve kterých byly po celý měsíc odevzdány registrační značky do depozita.

Auto zaměstnance

Vyplácíme-li svému zaměstnanci cestovní náhrady podle zákoníku práce, protože používá vlastní auto, musíme platit silniční daň i za jeho auto. Máme dvě možnosti výpočtu silniční daně. Platíme

  • za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány
  • nebo 25 Kč za každý den pracovní cesty (§ 6 odst. 4 zákona o dani silniční)

Půjčené auto

Pokud své auto někomu půjčíme (ať už za úplatu nebo bezplatně), a ten někdo jej použije pro cesty pro samostatnou činnost a uplatňuje na něj daňové výdaje, jsme to my - jako vlastník auta, kdo za auto musí platit silniční daň a podat daňové přiznání.

Když jsme nezaplatili silniční daň

Pokud jsme se z nějakého důvodu nezaregistrovali k silniční dani nebo neplatili zálohy nebo nepodali přiznání k silniční dani, a přitom potřebujeme uplatňovat výdaje na auto - tedy "používali jsme auto ke své samostatné činnosti", vyplatí se nám většinou udělat registraci, přiznání a platbu silniční daně dodatečně, i když se k tomu pojí pokuta a úrok z prodlení.

Více viz zákon

Viz Zákon o dani silniční.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt