logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňové zvýhodnění - invalidní důchodce

Invalidita prvního a druhého stupně - Invalidita třetího stupně - Držitel průkazu ZTP/P - Když máme důchod jen část roku - Zákon -

Invalidita prvního a druhého stupně

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob snížíme vypočítanou daň o 2 520 Kč za rok, pokud

  • jsme pobírali invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně nebo
  • nám zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu

Invalidita třetího stupně

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob snížíme vypočítanou daň o 5 040 Kč za rok, pokud

  • jsme pobírali invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož je podmínkou přiznání invalidita třetího stupně nebo
  • nám zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo
  • jsme podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak naše žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že nejsme invalidní ve třetím stupni

Držitel průkazu ZTP/P

Pokud máme průkaz ZTP/P, můžeme snížit svoji daň z příjmu o 16 140 Kč za rok.

Reklama:

Když máme důchod jen část roku

Jestliže jsme měli důchod jen část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsme podmínky splňovali.

Zákon

Viz § 35ba zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama