Základní sleva daně na poplatníka

Sleva na poplatníka 2019, 2020

Základní sleva daně, kterou si může uplatnit úplně každý poplatník daně z příjmů, je sleva na poplatníka.

Daň si snížíme o 24 840 Kč za rok, přitom máme nárok uplatnit celou slevu, ať už jsme vydělávali jakkoliv dlouho.

Slevu uplatníme

Slevu uplatníme

- v daňovém přiznání k dani z příjmu nebo

- prostřednictvím svého zaměstnavatele, když vyplníme Prohlášení poplatníka daně z příjmů

Nárok má každý

Nárok na tuto slevu má naprosto každý, ať je to zaměstnanec, podnikatelk, student, žena na mateřské dovolené nebo třeba důchodce. Omezení pro důchodce ústavní soud zrušil, takže i když bereme starobní důchod, můžeme tuto slevu v celém rozsahu použít.

Když máme příjmy jen část roku

Zvýhodnění použijeme celé, bez ohledu na to, jestli jsme vydělávali celý rok nebo jen část.

Zákon

Viz § 35ba zákona o daních z příjmů.

Další slevy a odčitatelné položky

Základ daně můžeme snížit o odčitatelné položky, daň o další daňová zvýhodnění či slevy daně.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt