logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sleva daně na studenta

Naposledy za rok 2023 - Výše slevy - Kdy můžeme slevu uplatnit - Co je to "studium" - Když jsme studovali jen část roku -

Naposledy za rok 2023

Sleva na studenta se uplatní naposledy pro příjmy za rok 2023. Od roku 2024 je tato sleva zrušená.

Výše slevy

Výši daňové slevy na studenta aktuálně najdeme v zákoně.

Kdy můžeme slevu uplatnit

Slevu uplatníme, pokud studujeme (tedy studovali jsme v období, na které slevu uplatňujeme) na státem uznané škole a je nám nejvýše 26 let. U prezenčního doktorského studia je limit až 28 let.

Co je to "studium"

Pro účely uplatnění slevy na studenta se za studium - dobu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem - považuje doba uvedená podle § 12 zákona o státní sociální podpoře. 

Když jsme studovali jen část roku

Jestliže splňujeme podmínky jen pro část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňujeme.

Reklama

reklama