logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sleva daně na zdravotně postižené zaměstnance

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením - Sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením - Přepočtený průměrný počet - Kdy musíme zaměstnat osobu zdravotně postiženou - Příspěvek státu na handicapované zaměstnance - Zákon -

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob snížíme vypočítanou daň o 18 000 Kč za rok za každého zaměstnance se zdravotním postižením.

Sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob snížíme vypočítanou daň o 60 000 Kč za rok za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Přepočtený průměrný počet

Při výpočtu slevy musíme zohlednit počet odpracovaných hodin vzhledem k pracovní době stanovené v zákoníku práce. Související algoritmus se označuje jako "přepočtený průměrný počet" takovýchto zaměstnanců.

Kdy musíme zaměstnat osobu zdravotně postiženou

Povinost zaměstnávat jednu nebo více osob se zdravotním postižením máme tehdy, pokud zaměstnáváme více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. V takovém případě jich musíme zaměstnat minimálně 4 procenta. Tuto povinnost však můžeme splnit i jinak než přímým zaměstnáním. Můžeme namísto toho odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením (nově "uznaný zaměstnavatel na chráněném trhu práce"), nebo zadávat zakázky těmto zaměstnavatelům. Nebo můžeme odebírat výrobky od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nemají zaměstnance, nebo zadávat zakázky těmto osobám. No a nebo můžeme namísto toho odvést určitou částku do státního rozpočtu, "vyplatit se.

Příspěvek státu na handicapované zaměstnance

Kromě daňových slev může zaměstnavatel čerpat i státní příspěvek na handicapované zaměstanance. 

Zákon

Viz § 35 zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama