Sleva na evidenci tržeb EET

Výše slevy na evidenci tržeb

Sleva činí maximálně 5 tisíc Kč. Na tuto částku však nedosáhne každý. Sleva totiž může činit nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

EET v době koronaviru

Za rok 2020 si slevu můžeme uplatnit, pokud jsme podle EET zaevidovali aspoň jednu tržbu povinně před 27. 3. 2020. Od toho data je EET přerušená.

Jednorázová sleva

Sleva je jednorázová, váže se rok, ve kterém jsme zahájili EET.

Kdy a jak slevu uplatníme

Slevu můžeme uplatnit pouze v daňovém přiznání za ten rok, ve kterém jsme poprvé zaevidovali tržbu podle EET.

Zákon

Viz § 35 bc zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt