logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Školkovné - sleva daně za dítě ve školce 2023

"Školkovné" - Školkovné od 2024 je zrušeno - Kolik dělá sleva 2023 - Výdaje musíme doložit - Kdo slevu uplatní - Uplatníme v daňovém přiznání - Zákon -

"Školkovné"

Školkovné uplatníme tehdy, pokud námi vyživované dítě bylo umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku podle školského zákona. Abychom slevu mohli využít, musíme mít dítě v předškolním zařízení určitého typu, tedy v mateřské škole dle školského zákona nebo v obdobném zařízení v zahraničí, v zařízení služby péče o dítě v dětské skupině nebo v zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona. 

Školkovné od 2024 je zrušeno

Od příjmů za rok 2024 je zrušení školkovného (sleva měla pomáhat rodičům s napnutým rozpočtem, reálně ji ale čerpali jen středně a vysokopříjmová rodiče, nízkopříjmoví na ni nedosáhli, takže se míjela účinkem).

Kolik dělá sleva 2023

Za každé vyživované dítě můžeme uplatnit slevu maximálně do výše prokázaných výdajů, tedy výdajů (kromě stravného), které jsme prokazatelně vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce, pokud jsme tyto výdaje už neuplatnili jako výdaj na samostatnou výdělečnou činnost. Maximálně ale můžeme uplatnit částku ve výši minimální mzdy (maximálně 17 300 Kč za rok 2023).

Výdaje musíme doložit

Výdaje doložíme fakturami a doklady od předškolního zařízení. Nemůžeme použít doklady za stravování ani za výlety nebo dopravu.

Kdo slevu uplatní

Slevu na dani můžeme uplatnit tehdy, žije-li námi vyživované dítě s námi ve společně hospodařící domácnosti.

Nemůžeme ji uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky (jde-li o vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky, můžeme slevu uplatnit pouze tehdy, pokud máme dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů).

Slevu může uplatnit jen jeden z vyživujících.

Uplatníme v daňovém přiznání

Slevu uplatníme v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob na řádku 69a. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši skutečně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte.

Zákon

Viz § 35 ba odst. 1 g) a dále § 35 bb Zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama