logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sociální pojištění OSVČ 2024

Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení - Hlavní nebo vedlejší činnost - Zálohy na sociální pojištění - Z jakých příjmů platíme sociální pojištění jako OSVČ - Změny 2024, 2025 a 2026  - Přerušení živnosti -

Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení

Sociální pojištění je "daň", kterou odvádíme ze svých výdělků. Většina z toho jde na důchodové zabezpečení, malá část na "politiku zaměstnanosti".

Čím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod můžeme očekávat (viz Důchody a důchodci).

Hlavní nebo vedlejší činnost

Pokud máme aktivní živnostenské oprávnění, řídíme se tím, zda je samostatná výdělečná činnost naše:

Zálohy na sociální pojištění

Výše a splatnost záloh viz zálohy na sociální pojištění.

Reklama:

Z jakých příjmů platíme sociální pojištění jako OSVČ

Sociální pojištění platíme za příjmy, které máme jako OSVČ. Z podnikání a ostatní samostatné výdělečné činnosti a za další příjmy z činností konaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (tzv. nezávislá povolání).

Neplatíme z pronájmu nemovitostí a movitých věcí, které nebyly součástí majetku k podnikání.

Změny 2024, 2025 a 2026 

  • Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v hlavní činnosti se v letech 2024, 2025 a 2026 postupně zvýší o dost podstatněji, než k tomu dochází nyní z roku na rok. Protože se navýší nejen průměrná mzda, ale také vyměřovací základ pro výpočet minimálních odvodů (celkem o 15 %).
  • Pro OSVČ s vedlejší činností se vyměřovací základ zvedne jen nepatrně, o 1% průměrné mzdy.
  • Pro začínající podnikatele vznikne ulehčení. Ti budou mít v prvních třech letech svého podnikání nezvýšený  vyměřovací základ, a tím pádem i podstatně nižší odvody na sociální pojištění. Bude to ale opravdu jen pro ty, kteří začínají, podmínkou bude, že nebyli OSVČ v předchozích 20 letech.
  • U OSVČ, kteří platí víc než je minimální sociální pojištění (platí podle toho, kolik jim vyšlo v Přehledu příjmů), dojde také ke zvýšení odvodů pojistného. Vyměřovací základ se jim totiž také navýší, z nynějších 50 % základu daně na 55%

Přerušení živnosti

Pokud jsme přerušili živnost, nemusíme sociální pojištění platit.

Reklama

reklama