logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sociální pojištění OSVČ - hlavní činnost

Je naše činnost hlavní nebo vedlejší? - Sociální pojištění při hlavní činnosti - Můžeme platit vyšší zálohy - Když začínáme podnikat - Sociální pojištění - změny od 2024 -

Je naše činnost hlavní nebo vedlejší?

Naše samostatná výdělečná činnost je posuzovaná jako hlavní, pokud se nám nepodaří včas doložit, že je vedlejší.

Sociální pojištění při hlavní činnosti

Platíme zálohy, které nám vyšly v posledním Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při hlavní činnosti. Po podání Přehledu doplatíme podle skutečného zisku.

Pokud jsme měli předešlý rok jen nízký zisk nebo ztrátu nebo pokud začínáme podnikat, platíme minimální zálohy.

Můžeme platit vyšší zálohy

Můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku, přitom každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění.

Vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % daňového základu za předchozí rok ani nižší než minimální vyměřovací základ. Nemůže být  ani vyšší než maximální vyměřovací základ  (viz zálohy na sociální pojištění).

Když začínáme podnikat

Když s podnikáním začínáme a máme podnikání (nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost) jako hlavní činnost, platíme minimální zálohy při hlavní činnosti.

Sociální pojištění - změny od 2024

  • Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v hlavní činnosti se v letech 2024, 2025 a 2026 postupně zvýší o dost podstatněji, než k tomu dochází nyní z roku na rok. Protože se navýší nejen průměrná mzda, ale také vyměřovací základ pro výpočet minimálních odvodů (celkem o 15 %).
  • Pro začínající podnikatele vznikne ulehčení. Ti budou mít v prvních třech letech svého podnikání nezvýšený  vyměřovací základ, a tím pádem i podstatně nižší odvody na sociální pojištění. Bude to ale opravdu jen pro ty, kteří začínají, podmínkou bude, že nebyli OSVČ v předchozích 20 letech.
  • U OSVČ, kteří platí víc než je minimální sociální pojištění (platí podle toho, kolik jim vyšlo v Přehledu příjmů), dojde také ke zvýšení odvodů pojistného. Vyměřovací základ se jim totiž také navýší, z nynějších 50 % základu daně na 55%

Reklama

reklama