Spotřební daně - co se daní

Co zdaňuje spotřební daň

Spotřebními daněmi se zdaňují minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky, zahřívané tabákové výrobky, surový tabák.

Kdo musí odvádět spotřební daň

Spotřební daň musíme platit, pokud provozujeme daňový sklad nebo jsme oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem a vznikla nám povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně. Podrobně viz zákon.

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt