Daňová evidence nebo podvojné účetnictví?

Musíme vést jako podnikatel podvojné účetnictví?

Podvojné účetnictví musíme vést v těchto případech:

  • Jsme podnikatel /ka a náš obrat za loňský rok (např. 2010) přesáhl 25 milionů Kč, podvojné účetnictví povedeme od příštího roku (např. od 1.1.2012).
  • Jsme podnikatel/ka zapsaný/á do obchodního rejstříku - podvojné účetnictví povedeme od zahájení činnosti (respektive od zapsání do obchodního rejstříku).
  • Povinnost vedení účetnictví nám ukládá zvláštní právní předpis - podvojné účetnictví povedeme od zahájení činnosti.
  • Vedeme účetnictví na základě vlastního rozhodnutí.

V ostatních případech stačí daňová evidence.

Jiná samostatná výdělečná činnost

Jestliže nejsme podnikatelé, to znamená, že máme jen příjmy například

  • z užití nebo poskytnutí autorských práv
  • jako hudebník, zpěvák, spisovatel a podobně
  • jako správce konkurzní podstaty

nemusíme vést účetnictví, ani kdybychom měli obrat vyšší než 25 milionů korun.

Sdružení

Jsme-li jako podnikatel účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. občanského zákoníku, musíme posoudit každého jednotlivého účastníka sdružení. A pokud byť jen jediný z nás musí vést nebo vede účetnictví, budou muset vést účetnictví všichni účastníci sdružení, i my. S účetnictvím začneme od 1. dne účetního období následujícího po období, ve kterém

  • jsme se stali účastníky sdružení nebo
  • se některý z účastníků sdružení stal účetní jednotkou (nastala mu povinnost podvojně účtovat).

Přechod zpět na daňovou evidenci

Pokud vedeme podvojné účetnictví, můžeme přejít zpět na daňovou evidenci až po pěti letech, ve kterých máme obrat pod 25 milionů. Postup viz Příloha 2 a 3 zákona o daních z příjmů.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt