logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňová evidence nebo podvojné účetnictví?

Kdy musí OSVČ vést podvojné účetnictví - Chystané změny od 2025 - zrušení vedení účetnictví pro fyzické osoby - Jiná samostatná výdělečná činnost - Sdružení - Přechod zpět na daňovou evidenci -

Kdy musí OSVČ vést podvojné účetnictví

Jsme-li OSVČ, podvojné účetnictví musíme vést pouze v těchto případech:

  • Náš obrat za minulý rok (např. za 2020) přesáhl 25 milionů Kč. Podvojné účetnictví povedeme od příštího roku (tedy to by bylo od 1.1.2022).
  • Jsme podnikatel/ka zapsaný/á do obchodního rejstříku. Podvojné účetnictví vedeme od zahájení činnosti (respektive od zapsání do obchodního rejstříku).
  • Povinnost vedení účetnictví nám ukládá zvláštní právní předpis. Podvojné účetnictví vedeme od zahájení činnosti.
  • Vedeme účetnictví na základě vlastního rozhodnutí.

V ostatních případech stačí daňová evidence nebo ještě jednodušší evidence, pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů - podrobně viz Paušální výdaje procentem z příjmů.

Chystané změny od 2025 - zrušení vedení účetnictví pro fyzické osoby

Nový zákon má zrušit povinnost fyzických osob vést podvojné účetnictví. Mělo by začít platit od 1.1.2025, bude ale záviset na legislativním procesu.

Jiná samostatná výdělečná činnost

Jestliže máme jen příjmy například z užití nebo poskytnutí autorských práv, jako hudebník, zpěvák, spisovatel a podobně, jako správce konkurzní podstaty a podobně, nemusíme vést účetnictví, ani kdybychom přesáhli limit.

Sdružení

Jsme-li jako podnikatel účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. občanského zákoníku, musíme posoudit každého jednotlivého účastníka sdružení. A pokud byť jen jediný z nás musí vést nebo vede účetnictví, budou muset vést účetnictví všichni účastníci sdružení, i my. S účetnictvím začneme od 1. dne účetního období následujícího po období, ve kterém

  • jsme se stali účastníky sdružení nebo
  • se některý z účastníků sdružení stal účetní jednotkou (nastala mu povinnost podvojně účtovat).

Přechod zpět na daňovou evidenci

Pokud vedeme podvojné účetnictví, můžeme přejít zpět na daňovou evidenci až po pěti letech, ve kterých máme obrat pod limit. Postup viz Příloha 2 a 3 zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama