logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Výdaje, náklady na reprezentaci

Výdaje, náklady na reprezentaci - Reklamní a propagační předměty - Representace v zákoně -

Výdaje, náklady na reprezentaci

Výdaji a náklady na reprezentaci (representaci) se rozumí zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Nejsou daňově uznatelné.

Reklamní a propagační předměty

Mohou být daňově uznatelné, blíže viz reklamní a propagační předměty.

Representace v zákoně

Viz § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama