logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zálohy na daň z příjmů FO

Zálohy neplatíme na začátku podnikání - Zálohy neplatíme při nízkém zisku - Pololetní zálohy - Čtvrtletní zálohy - Když máme i příjmy ze zaměstnání - Když končíme činnost - Co patří do přiznání -

Zálohy neplatíme na začátku podnikání

Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností začínáme.

Zálohy neplatíme při nízkém zisku

Zálohy na daň z příjmu neplatíme ani tehdy, když jsme za předcházející rok platili daň z příjmů 30 tisíc Kč nebo méně.

Pololetní zálohy

Pokud jsme za předcházející rok platili daň z příjmů více než 30 tisíc, ale méně než 150 tisíc Kč, zaplatíme dvě zálohy. Každá záloha bude ve výši 40 % poslední daně z příjmů, zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru. Splatnost je 15. června a 15. prosince.

Čtvrtletní zálohy

Pokud jsme za předcházející rok zaplatili daň z příjmů vyšší než 150 tisíc Kč, zaplatíme čtyři zálohy, každou ve výši 1/4 předchozí daně. Zálohu zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru. Splatnost je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

Když máme i příjmy ze zaměstnání

Pokud náš dílčí základ daně ze závislé činnosti (z příjmů ze zaměstnání, ze kterých zaměstnavatel srazil zálohy na daň) činil více než polovinu z našeho celkového základu daně, zálohy platit nemusíme.

Pokud činil méně než 15 % z našeho celkového daňového základu, platíme zálohy tak, jak je uvedeno výše. Přitom zálohy počítáme z celkového základu daně.

Pokud činil 15 % až 50 % z našeho celkového daňového základu, platíme zálohy spočítané podle výše uvedeného, ale v poloviční výši.

Když končíme činnost

Když jsme zdanitelnou činnost ukončili, přestaneme platit zálohy od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně. Ukončení činnosti ale musíme nahlásit na finanční úřad.

Co patří do přiznání

Do daňového přiznání zapíšeme zálohy, které jsme fyzicky zaplatili v roce, za který přiznání podáváme.

Reklama

reklama