logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2024

Zálohy na sociální pojištění - Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění - Sociální pojištění minimální zálohy - vedlejší činnost - Sociální pojištění minimální zálohy - hlavní činnost - Začínající OSVČ mají slevu - Splatnost záloh - Vyměřovací základ - Kolik jsme zaplatili zjistíme v aplikaci úřadu - Změny od roku 2024 -

Zálohy na sociální pojištění

Když jsme OSVČ, musíme většinou platit měsíční zálohy na sociální pojištění. V takové výši, jak nám to vyšlo v Přehledu příjmů za předešlý rok. Pokud nám v Přehledu vyšlo míň než jsou minimální zálohy, platíme ty minimální zálohy.

Z tohoto pravidla je několik výjimek, které se týkají vedlejší činnosti.  

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění nemusíme platit jen tehdy

Sociální pojištění minimální zálohy - vedlejší činnost

1413 Kč od ledna 2024 do konce roku 2024

Zálohu pro vedlejší činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla povinnost platit zálohy. Pokud nám však v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší.

Reklama:

Sociální pojištění minimální zálohy - hlavní činnost

Máme-li OSVČ jako hlavní činnost, platíme měsíčně minimálně

- 3852 Kč od ledna 2024 do konce roku 2024 (začínající OSVČ mají nižší, viz níže)

Pokud nám ale v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Začínající OSVČ mají slevu

Pokud jsme jako OSVČ zahájili činnost a v předchozích 20 kalendářních letech jsme ji nevykonávali, a máme ji jako hlavní činnost, máme úlevu, nižší minimální zálohy:

- 3210 Kč v roce 2024 

Splatnost záloh

Zálohy jsou splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet. 

Bez sankce, bez penalizace, je možné zálohu doplatit až do konce následujícího měsíce. Znamená to například, že zálohu za leden můžeme zaplatit až do konce února, tedy tak, aby do konce února byla na účtu úřadu. 

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Kolik jsme zaplatili zjistíme v aplikaci úřadu

Kvůli Přehledu příjmů potřebujeme sumu, kterou jsme za uplynulý rok zaplatili. Zjistíme to na úřadu na Informaci o zaplacených zálohách, protože přehled, který úřad dříve posílal, už neposílá.

Změny od roku 2024

Viz daňové změny od 2024.

Reklama

reklama