logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2024

Změny od roku 2024 - Zálohy na sociální pojištění - Sociální pojištění 2024 minimální zálohy - hlavní činnost - Sociální pojištění 2024 minimální zálohy - vedlejší činnost - Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění - Splatnost záloh - Vyměřovací základ - Kolik jsme zaplatili zjistíme v aplikaci úřadu -

Změny od roku 2024

Viz daňové změny od 2024.

Zálohy na sociální pojištění

Když jsme OSVČ, musíme platit zálohy na sociální pojištění každý měsíc. V takové výši, jak nám to vyšlo v Přehledu příjmů za předešlý rok. V prvních měsících roku, než podáme Přehledy příjmů, platíme tak, jak nám to vyšlo rok předtím. 

Pokud nám v Přehledu vyšlo míň než jsou minimální zálohy, platíme ty minimální zálohy: 

Sociální pojištění 2024 minimální zálohy - hlavní činnost

Máme-li OSVČ jako hlavní činnost, platíme měsíčně minimálně

- 3852 Kč od ledna 2024 do konce roku 2024 

2944 Kč do konce roku 2023  

Pokud nám ale v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Sociální pojištění 2024 minimální zálohy - vedlejší činnost

1413 Kč od ledna 2024 do konce roku 2024

- 1036 Kč do konce roku 2023

Zálohu pro vedlejší činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla povinnost platit zálohy. Pokud nám však v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění nemusíme platit jen tehdy

  • když máme samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost a zároveň jsme v předchozím roce měli nízký zisk
  • když máme samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost a teprve začínáme.
  •  a nebo teprve začínáme.

Když máme OSVČ jako vedlejší činnost a měli jsme za předchozí rok nízký zisk, podrobně viz Nízký zisk při vedlejší činnosti

Splatnost záloh

Zálohy jsou splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet. 

Bez sankce, bez penalizace, je možné zálohu doplatit až do konce následujícího měsíce. Znamená to například, že zálohu za leden můžeme zaplatit až do konce února, tedy tak, aby do konce února byla na účtu úřadu. 

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Kolik jsme zaplatili zjistíme v aplikaci úřadu

Kvůli Přehledu příjmů potřebujeme sumu, kterou jsme za uplynulý rok zaplatili. Zjistíme to na úřadu na Informaci o zaplacených zálohách, protože přehled, který úřad dříve posílal, už neposílá.

Reklama

reklama