Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Zálohy nemusíme platit, když máme samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší a máme nízký zisk

Sociální pojištění při koronaviru

Od března do srpna 2020 byly odpuštěny zálohy. Vyjde-li nám za rok 2020 nízký zisk, tyto peníze opravdu ušetříme, nebudou se doplácet. Pro důchod se budou tyto měsíce považovat za vyloučenou dobu a bude se na ně pohlížet tak, jako kdybychom zálohy platili.

Minimální zálohy při hlavní činnosti 2020, 2021

2544 Kč platíme od podání přehledu za rok 2019 do podání přehledu za rok 2020 (konec dubna 2021). 

2588 Kč platíme od podání přehledu za rok 2020 do podání přehledu za rok 2021 (konec dubna 2022). 

Zálohu v minimální výši pro hlavní činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako hlavní činnost.

Pokud nám ale v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

1018 Kč platíme od podání přehledu za rok 2019 do podání přehledu za rok 2020 (konec dubna 2021).

- 1036 Kč platíme od podání přehledu za rok 2020 do podání přehledu za rok 2021 (konec dubna 2022).

Zálohu v minimální výši pro vedlejší činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla povinnost platit zálohy. Pokud nám však v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Když máme OSVČ jako vedlejší činnost a měli jsme naposledy nízký zisk, podrobně viz Nízký zisk při vedlejší činnosti

Splatnost záloh

Zálohy jsou splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet. Bez sankce, bez penalizace, je možné zálohu doplatit až do konce následujícího měsíce. Znamená to například, že zálohu za leden můžeme zaplatit až do konce února, tedy tak, aby do konce února byla na účtu úřadu. 

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt