Zálohy na sociální pojištění OSVČ

Zálohy na sociální pojištění - Kolik jsme zaplatili zjistíme v aplikaci úřadu - Minimální zálohy při hlavní činnosti - Minimální zálohy při vedlejší činnosti - Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění - Splatnost záloh - Vyměřovací základ -

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Zálohy nemusíme platit, když máme samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší a máme nízký zisk

Kolik jsme zaplatili zjistíme v aplikaci úřadu

Kvůli Přehledu příjmů potřebujeme sumu, kterou jsme za uplynulý rok zaplatili. Zjistíme to na Informaci o zaplacených zálohách, protože přehled, který úřad dříve posílal, už neposílá.

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li OSVČ jako hlavní činnost, platíme měsíčně minimálně

2841 Kč v roce 2022 a počátkem roku 2023 (do podání přehledu za rok 2022) 

2944 Kč v roce 2023 a počátkem doku 2024 (do podání přehledu za rok 2023)  

Pokud nám ale v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

1137 Kč v roce 2022 a počátkem roku 2023 (do podání přehledu za rok 2022)

- 1036 Kč v roce 2023 a počátkem roku 2024 (do podání přehledu za rok 2021)

Zálohu pro vedlejší činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla povinnost platit zálohy. Pokud nám však v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Když máme OSVČ jako vedlejší činnost a měli jsme naposledy nízký zisk, podrobně viz Nízký zisk při vedlejší činnosti

Splatnost záloh

Zálohy jsou splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet. Bez sankce, bez penalizace, je možné zálohu doplatit až do konce následujícího měsíce. Znamená to například, že zálohu za leden můžeme zaplatit až do konce února, tedy tak, aby do konce února byla na účtu úřadu. 

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt